Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Dzierżoniowa sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Miasta Dzierżoniowa za 2012 rok

 
2013-04-24 11:18:12
Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta za 2012 rok

 
2013-04-05 10:10:08
Uchwała nr IV/201/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 11 września 2012 r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Dzierżoniowa informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Dzierżoniowa za I pólrocze 2012 roku

Uchwała nr IV/201/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 11 września 2012 r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Dzierżoniowa informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Dzierżoniowa za I pólrocze 2012 roku
2012-10-22 11:16:15
Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Dzierżoniowa, kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2012 r

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Dzierżoniowa, kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2012 r
2012-09-06 09:09:04