Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA NR XXIV/176/12 w sprawie dokonania zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Dzierżoniów

 
2013-06-13 11:56:00
UCHWAŁA NR XXIV/175/12 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2012 rok

 
2013-06-13 11:54:51
UCHWAŁA NR XXIV/174/12 w sprawie uchwalenia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miejskiej Dzierżoniów

 
2013-06-13 11:53:31
UCHWAŁA NR XXIV/173/12 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Miejskiego Dzierżoniowa (w organizacji) za 2011 rok

 
2013-06-13 11:52:23
UCHWAŁA NR XXIV/172/12 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury za 2011 rok

 
2013-06-13 11:51:18
UCHWAŁA NR XXIV/171/12 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Dzierżoniowie za 2011 rok

 
2013-06-13 11:49:40
UCHWAŁA NR XXIV/170/12 w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Dzierżoniów do Dolnośląskiego Klastra Energii Odnawialnej.

 
2013-06-13 11:48:12
UCHWAŁA NR XXIV/169/12 w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Dzierżoniów do Partnerstwa Jednostek Samorządu Terytorialnego Powiatu Dzierżoniowskiego

 
2013-06-13 11:46:26
UCHWAŁA NR XXIV/168/12 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miejską Dzierżoniów

 
2013-06-13 11:44:52
UCHWAŁA NR XXIV/167/12 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Dzierżoniów

 
2013-06-13 11:43:46