Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
2/12-wniosek.Wniosek w spawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na adaptacji części budynku gospodarczego zlokalizowanego na działce nr 495/31 obręb Centrum w Dzierżoniowie na warsztat samochodowy (wjazd na teren realizacji przedsięwzięcia znajduje się od ulicy Szkolnej przez działkę nr 495/35)

2018-05-21 15:13:32
5/12 - wniosek. Wniosek w spawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie galerii handlowej wraz z komunikacją wewnętrzną, miejscami postojowymi dla samochodów osobowych, zjazdami na drogi publiczne, wiatami śmietnikowymi oraz niezbędną infrastrukturą techniczną. Planowana inwestycja zlokalizowana będzie w Dzierżoniowie, w rejonie skrzyżowania ulic Batalionów Chłopskich i Kopernika na działkach o nr. ewid. 206/23, 206/28, 206/29, 206/33, 206/37, 206/47, 206/48, 206/49, 206/50, 206/53, 206/56, 206/61, 206/62, 206/63, 206/45, 206/46 obręb Przedmieście.

5/12 - wniosek. Wniosek w spawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie galerii handlowej wraz z komunikacją wewnętrzną, miejscami postojowymi dla samochodów osobowych, zjazdami na drogi publiczne, wiatami śmietnikowymi oraz niezbędną infrastrukturą techniczną. Planowana inwestycja zlokalizowana będzie w Dzierżoniowie, w rejonie skrzyżowania ulic Batalionów Chłopskich i Kopernika na działkach o nr. ewid. 206/23, 206/28, 206/29, 206/33, 206/37, 206/47, 206/48, 206/49, 206/50, 206/53, 206/56, 206/61, 206/62, 206/63, 206/45, 206/46 obręb Przedmieście.

2018-05-21 15:11:42
7/12 - wniosek. Wniosek w spawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z terenu Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Dzierżoniów. Przebieg planowanej sieci kanalizacji wzdłuż ulicy Strefowej w Dzierżoniowie od działki nr 94/1 do wysokości ronda na skrzyżowaniu ul. Strefowej z ul. Brzegową. Zmiana decyzji ZK.6220.2.2011z dnia 23.09.2011r.


2012-09-28 14:29:21
6/12 - wniosek. Wniosek w spawie wydania opinii dotyczącej potrzeby uzyskania decyzji środowiskowej na termomodernizację szpitala w zakresie modernizacji centralnego ogrzewania i instalacji ciepłej wody.


2012-09-28 14:11:04
4/12 - wniosek. Wniosek w spawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na utworzeniu miejsca magazynowania i sprzedaży węgla kamiennego na terenie działek o nr ew. 114/20 i 114/85 obręb Przedmieście w Dzierżoniowie.

4/12 - wniosek. Wniosek w spawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na utworzeniu miejsca magazynowania i sprzedaży węgla kamiennego na terenie działek o nr ew. 114/20 i 114/85 obręb Przedmieście w Dzierżoniowie.
2012-09-28 13:44:03
Wniosek w spawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Instalacja do powierzchniowej obróbki materiałów aluminiowych z zastosowaniem procesów elektrolitycznych przy ul. Strefowej 5 w Dzierżoniowie na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST – PARK – podstrefa Dzierżoniów”.

3/12-wniosek.Wniosek w spawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Instalacja do powierzchniowej obróbki materiałów aluminiowych z zastosowaniem procesów elektrolitycznych przy ul. Strefowej 5 w Dzierżoniowie na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST – PARK – podstrefa Dzierżoniów”. Przedsięwzięcie realizowane na działce nr 186 obręb Zachód.
2012-06-05 14:48:38
1/12-wniosek.Wniosek w spawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali produkcyjno - magazynowej oraz budynku socjalno – biurowego przy ul. Strefowej w Dzierżoniowie.


2012-02-21 15:04:41