Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwały Nr LII/350/14 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji projektu pn. „Rozwój transportu zbiorowego na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego poprzez zakup i montaż systemu centralnego sterowania ruchem, dystrybucji biletów, informacji, monitoringu oraz modernizację infrastruktury towarzyszącej”

 
2014-08-29 13:14:40
Uchwała Nr LII/349/14 w sprawie dokonania zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Dzierżoniów

 
2014-08-28 15:34:36
Uchwała Nr LII/348/14 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2014 rok

 
2014-08-28 15:31:08
Uchwała Nr LII/347/14 w sprawie współudziału Gminy Miejskiej Dzierżoniów w realizacji wspólnej inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3009D wraz z budową ciągu pieszo – rowerowego na odcinku Dzierżoniów – Włóki”

 
2014-08-28 15:29:57
Uchwała Nr LII/346/14 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miejskiej Dzierżoniowa do Dzierżoniowskiej Rady Seniorów

 
2014-08-28 15:28:40
Uchwała Nr LII/345/14 w sprawie emisji obligacji Miasta Dzierżoniowa oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Burmistrza Dzierżoniowa

 
2014-08-28 15:25:47
Uchwała Nr LII/344/14 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ograniczonego ulicami: Kilińskiego, Kościuszki, Świdnicką, Złotą, Zachodnią oraz linią kolejową

 
2014-08-28 15:24:11
Uchwała Nr LII/343/14 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miejskiej Dzierżoniów na pokrycie kosztów przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska, zwanych Programem Małych Ulepszeń

 
2014-08-28 15:22:52
Uchwała Nr LII/342/14 w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie i określenia częściowych zwolnień z opłat ponoszonych za pobyt dzieci w Żłobku Miejskim Nr 1 w Dzierżoniowie

 
2014-08-28 15:21:28
Uchwała Nr LII/341/14 w sprawie przyjęcia projektu Statutu Muzeum Miejskiego Dzierżoniowa

 
2014-08-28 14:53:35