Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
7 - postanowienie. Postanowienie w zakresie nie stwierdzenia potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - postępowanie prowadzone jest w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (decyzja Burmistrza Dzierżoniowa ZK.6220.2.2011z dnia 23.09.2011r.) dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z terenu Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Dzierżoniów. Przebieg planowanej sieci kanalizacji wzdłuż ulicy Strefowej w Dzierżoniowie od działki nr 94/1 do wysokości ronda na skrzyżowaniu ul. Strefowej z ul. Brzegową.


2012-11-06 10:35:55
4 - postanowienie. Postanowienie w zakresie nie stwierdzenia potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - przedsięwzięcie polega na utworzeniu miejsca magazynowania i sprzedaży węgla kamiennego na terenie działek o nr ew. 114/20 i 114/85 obręb Przedmieście w Dzierżoniowie (teren przemysłowy pomiędzy ul. Kopernika, Strumykową i Kolejową)


2012-10-23 08:58:10
2 - postanowienie. Postanowienie w zakresie nie stwierdzenia potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - przedsięwzięcie polegające na adaptacji części budynku gospodarczego zlokalizowanego na działce nr 495/31 obręb Centrum w Dzierżoniowie na warsztat samochodowy (wjazd na teren realizacji przedsięwzięcia znajduje się od ulicy Szkolnej przez działkę nr 495/35 ).


2012-05-15 11:30:48
1- postanowienie. Postanowienie w zakresie nie stwierdzenia potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - przedsięwzięcie polegające na budowie hali produkcyjno - magazynowej oraz budynku socjalno – biurowego i części technicznej w Dzierżoniowie przy ul. Strefowej na działkach ewidencyjnych nr 48/2; 50; 47/3; 51/3, 49/3, 188 - obręb Zachód.


2012-03-16 11:39:00