Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Wykonywanie cięć sanitarnych, korygujących, prześwietlających i formujących w koronach drzew, cięć technicznych oraz wycinek drzew i krzewów oraz usuwanie karpin po usuniętych drzewach rosnących na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów w ramach zadania, pn: Cięcia sanitarne, korygujące, prześwietlające i formujące drzew, cięcia techniczne oraz wycinki drzew i krzewów oraz cięcia na pomnikach przyrody rosnących na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów.

2019-01-17 13:34:44
Udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki w procedurze in-house o wartości powyżej 30 000 euro na: Część I zamówienia - Realizacja usługi administrowania Targowiskiem Miejskim w Dzierżoniowie przy ul. Wrocławskiej, Część II zamówienia - Realizacja usługi administrowania słupami ogłoszeniowymi stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Dzierżoniów, położonymi na terenie Dzierżoniowa.

2018-12-31 13:44:41
Wykonanie dostaw związanych z realizacją projektu pn.: „Nowoczesna szkoła – inwestycją w przyszłość – rozwój infrastruktury edukacyjnej szkół podstawowych i gimnazjalnych w Powiecie Dzierżoniowskim poprzez adaptację i wyposażenie pracowni matematyczno – przyrodniczych i cyfrowych w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne” z podziałem na 3 części zamówienia (...)

2018-06-29 14:12:20