Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zawiadomienie stron postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie galerii handlowej wraz z komunikacją wewnętrzną, miejscami postojowymi dla samochodów osobowych, zjazdami na drogi publiczne, wiatami śmietnikowymi oraz niezbędną infrastrukturą techniczną. Planowana inwestycja zlokalizowana będzie w Dzierżoniowie, w rejonie skrzyżowania ulic Batalionów Chłopskich i Kopernika na działkach o nr. ewid. 206/23, 206/28, 206/29, 206/33, 206/37, 206/47, 206/48, 206/49, 206/50, 206/53, 206/56, 206/61, 206/62, 206/63, 206/45, 206/46 obręb Przedmieście.


2012-09-27 08:34:45
Udział społeczeństwa - ogłoszenie dot. procesu oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw przy ul. Piastowskiej 10 w Dzierżoniowie (działka nr 169/23 – teren parkingu przy pawilonie handlowym "INTERMARCHE") - nowy raport oceny oddziaływania na środowisko.


2012-08-13 10:38:47
Udział społeczeństwa - ogłoszenie dot. procesu oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do powierzchniowej obróbki materiałów aluminiowych z zastosowaniem procesów elektrolitycznych przy ul. Strefowej 5 w Dzierżoniowie na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST - PARK - podstrefa Dzierżoniów;


2012-08-08 09:50:34
Udział społeczeństwa - ogłoszenie dot. procesu oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji wraz z punktem przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego przy ul. Kilińskiego 15 w Dzierżoniowie (przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach nr 40 i 41 obręb Zatorze w Dzierżoniowie - teren po byłej rozlewni gazu ORLEN).


2012-02-13 09:22:48
Udział społeczeństwa - ogłoszenie dot. procesu oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw przy ul. Piastowskiej 10 w Dzierżoniowie (działka nr 169/23 - teren parkingu przy pawilonie handlowym "INTERMARCHE").


2012-02-13 09:15:13