Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
9/11 - decyzja. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji wraz z punktem przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego przy ul. Kilińskiego 15 w Dzierżoniowie.

9/11 - decyzja. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji wraz z punktem przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego przy ul. Kilińskiego 15 w Dzierżoniowie. Przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach nr 40 i 41 obręb Zatorze w Dzierżoniowie (teren po byłej rozlewni gazu ORLEN).

2018-05-22 13:59:41
2/12 -decyzja. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na adaptacji części budynku gospodarczego zlokalizowanego na działce nr 495/31 obręb Centrum w Dzierżoniowie na warsztat samochodowy (wjazd na teren realizacji przedsięwzięcia znajduje się od ulicy Szkolnej przez działkę nr 495/35 ).

2/12 -decyzja. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na adaptacji części budynku gospodarczego zlokalizowanego na działce nr 495/31 obręb Centrum w Dzierżoniowie na warsztat samochodowy (wjazd na teren realizacji przedsięwzięcia znajduje się od ulicy Szkolnej przez działkę nr 495/35 ).

2018-05-22 13:59:05
3/12 -decyzja. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Instalacja do powierzchniowej obróbki materiałów aluminiowych z zastosowaniem procesów elektrolitycznych przy ul. Strefowej 5 w Dzierżoniowie na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST – PARK – podstrefa Dzierżoniów”. Przedsięwzięcie realizowane na działce nr 186 obręb Zachód.

3/12 -decyzja. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Instalacja do powierzchniowej obróbki materiałów aluminiowych z zastosowaniem procesów elektrolitycznych przy ul. Strefowej 5 w Dzierżoniowie na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST – PARK – podstrefa Dzierżoniów”. Przedsięwzięcie realizowane na działce nr 186 obręb Zachód.

2018-05-22 13:58:05
4/12 -decyzja. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na utworzeniu miejsca magazynowania i sprzedaży węgla kamiennego na terenie działek o nr ew. 114/20 i 114/85 obręb Przedmieście w Dzierżoniowie (teren przemysłowy pomiędzy ul. Kopernika, Strumykową i Kolejową)

4/12 -decyzja. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na utworzeniu miejsca magazynowania i sprzedaży węgla kamiennego na terenie działek o nr ew. 114/20 i 114/85 obręb Przedmieście w Dzierżoniowie (teren przemysłowy pomiędzy ul. Kopernika, Strumykową i Kolejową)

2018-05-22 13:57:28
7/12 -decyzja. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z terenu Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Dzierżoniów. Przebieg planowanej sieci kanalizacji wzdłuż ulicy Strefowej w Dzierżoniowie od działki nr 94/1 do wysokości ronda na skrzyżowaniu ul. Strefowej z ul. Brzegową. Planowany przebieg kanalizacji obejmuje działki nr 57/4, 22, 35/1, 35/3, 38/1, 38/2, 39/3, 39/4, 40, 21/4, 21/6, 41/1, 41/2, 45/1, 47/1, 48/1, 49/1, 51/1, 55/1, 56/1, 57/1, 94/1, 94/4, 94/7, 47/7, 49/4, 49/5, 51/2, 46/3, 55/5, 55/4, 94/8, 94/9 obręb 0005 Zachód, jednostka ewidencyjna Dzierżoniów.

7/12 -decyzja. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z terenu Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Dzierżoniów. Przebieg planowanej sieci kanalizacji wzdłuż ulicy Strefowej w Dzierżoniowie od działki nr 94/1 do wysokości ronda na skrzyżowaniu ul. Strefowej z ul. Brzegową. Planowany przebieg kanalizacji obejmuje działki nr 57/4, 22, 35/1, 35/3, 38/1, 38/2, 39/3, 39/4, 40, 21/4, 21/6, 41/1, 41/2, 45/1, 47/1, 48/1, 49/1, 51/1, 55/1, 56/1, 57/1, 94/1, 94/4, 94/7, 47/7, 49/4, 49/5, 51/2, 46/3, 55/5, 55/4, 94/8, 94/9 obręb 0005 Zachód, jednostka ewidencyjna Dzierżoniów.

2018-05-22 13:57:07
1/12 -decyzja.Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali produkcyjno - magazynowej oraz budynku socjalno – biurowego i części technicznej. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w Dzierżoniowie przy ul. Strefowej na działkach ewidencyjnych nr 48/2; 50; 47/3; 51/3, 49/3, 188 - obręb Zachód.


2012-03-28 09:45:35
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach wydane przez Burmistrza Dzierżoniowa 2012r.

2012
2012-03-28 09:42:56