Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej na os. Tęczowym” - ul. Bursztynowa w Dzierżoniowie (według projektu ulica nr 2)

2019-03-22 12:13:09
Wykonanie robót budowlanych polegających na naprawie muru ogrodzenia cmentarza wraz z renowacją wbudowanych w mur epitafiów, tablic, nagrobków małych, dużych i bardzo dużych oraz naprawą stalowej bramy wejściowej w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój terenów zielonych w Dzierżoniowie – zagospodarowanie terenu przy ul. Armii Krajowej pod funkcję parku” (etap I realizacji).

2019-03-21 15:15:00
Wykonanie robót budowlanych związanych z budową chodnika o powierzchni 375m2 wraz z budową oświetlenia, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa placu zabaw w parku międzyosiedlowym przy ul. Sikorskiego” w Dzierżoniowie.

2019-03-08 12:08:37
Wykonanie robót budowlanych, w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej na os. Tęczowym” - droga osiedlowa od ul. Akacjowej do budynku nr 8 w Dzierżoniowie

2019-03-06 09:03:40
Wykonanie robót budowlanych dotyczących realizacji zadania pn.: „Przebudowa ulic: Cicha, Szpitalna, Okrzei w Dzierżoniowie – integracyjnych z drogą wojewódzką 382 i 384”.

2019-03-01 12:27:47
Bieżąca naprawa cząstkowa nawierzchni jezdni, chodników i innych ciągów komunikacyjnych: asfaltowych, betonowych, szutrowych, z kostki betonowej, kostki kamiennej oraz płytek betonowych na obszarze Gminy Miejskiej Dzierżoniów w ramach zadania pn.: Remonty cząstkowe dróg na terenie Dzierżoniowa

2019-02-28 14:29:21
Wykonanie robót budowlanych polegających na zagospodarowaniu terenu kwartału między ul. I. Krasickiego, ul. Długą i ul. Kościelną w Dzierżoniowie, w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie wnętrz Kwartałów oraz terenów zielonych wraz z małą architekturą”.

2019-02-28 08:00:57
Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego na terenie Dzierżoniowa

2019-02-12 08:55:26
Bieżąca naprawa cząstkowa nawierzchni jezdni, chodników i innych ciągów komunikacyjnych: asfaltowych, betonowych, szutrowych, z kostki betonowej, kostki kamiennej oraz płytek betonowych na obszarze Gminy Miejskiej Dzierżoniów w ramach zadania pn.: Remonty cząstkowe dróg na terenie Dzierżoniowa

2019-02-06 14:29:33
Bieżąca naprawa cząstkowa nawierzchni jezdni, chodników i innych ciągów komunikacyjnych: asfaltowych, betonowych, szutrowych, z kostki betonowej, kostki kamiennej oraz płytek betonowych na obszarze Gminy Miejskiej Dzierżoniów w ramach zadania pn.: Remonty cząstkowe dróg na terenie Dzierżoniowa w latach 2018-2019

2019-01-09 13:00:10