Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w zakresie wykonania adaptacyjnych robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: „Nowoczesna szkoła – inwestycją w przyszłość” - rozwój infrastruktury edukacyjnej szkół podstawowych i gimnazjalnych w Powiecie Dzierżoniowskim poprzez adaptację i wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne

2018-05-30 12:11:41
Pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, w zakresie wykonania adaptacyjnych robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: „Nowoczesna szkoła – inwestycją w przyszłość” - rozwój infrastruktury edukacyjnej szkół podstawowych i gimnazjalnych w Powiecie Dzierżoniowskim poprzez adaptację i wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne

2018-05-30 12:06:16
Publikacja trzech różnych artykułów prasowych w prasie ponadlokalnej (gazecie drukowanej) dotyczących realizacji projektu przewidzianego do współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 p.n.: „Lokalny Program Rewitalizacji – Remont zabytkowego Ratusza Miejskiego w Dzierżoniowie” w ramach Priorytetu 9 „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska („Miasta”)” Działanie 9.1 „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013.III postępowanie

Publikacja trzech różnych artykułów prasowych w prasie ponadlokalnej (gazecie drukowanej) dotyczących realizacji projektu przewidzianego do współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 p.n.: „Lokalny Program Rewitalizacji – Remont zabytkowego Ratusza Miejskiego w Dzierżoniowie” w ramach Priorytetu 9 „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska („Miasta”)” Działanie 9.1 „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013.III postępowanie
2012-05-16 12:50:21