Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Program Małych Ulepszeń. Dofinansowanie Przedsięwzięć w zakresie ochrony środowiska

 

2017-07-24 11:54:20
Lokalny Program Rewitalizacji miasta Dzierżoniowa


Lokalny Program Rewitalizacji luty 2009 więcej
Lokalny Program Rewitalizacji maj 2009 więcej
Lokalny Program Rewitalizacji miasta Dzierżoniowa zmiana sierpień 2009 więcej
Lokalny Program Rewitalizacji zmiana z 2011r. więcej

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Miejskiej Dzierżoniów na lata 2015-2020 więcej

2017-04-10 13:27:40
Program Porządkowania Kwartałów i Podwórek

 
2011-07-25 09:51:27
Dofinansowanie do remontu budynków będących w rejestrze zabytków

 Zasady udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków więcej
2009-04-15 09:47:55
Program Rewitalizacji Centrum Dzierżoniowa na lata 2011-2016

 
2003-09-05 09:49:40