Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
12/15 - Ogłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Dzierżoniowie” (w ramach planowanego przedsięwzięcia przewiduje się przebudowę i renowację istniejącego dworca kolejowego PKP, przebudowę istniejących dróg ul. Sienkiewicza i Kolejowej wraz budową nowego skrzyżowania z rondem i odcinka drogi pomiędzy ul. Kolejową i Sienkiewicza, budowę peronów dworca autobusowego wraz z zadaszeniem, budowę parkingów dla samochodów osobowych, budowę parkingu dla autobusów, budowę dróg rowerowych oraz zadaszonych parkingów dla rowerów, zagospodarowanie terenu zielonego przed budynkiem dworca PKP, budowę dwóch pawilonów handlowo-usługowych na placu Centrum Przesiadkowego, budowę wieży zegarowej, zagospodarowanie terenów zielonych, lokalizację elementów informacji wizualnej związanej z działalnością Centrum Przesiadkowego oraz działalnością komercyjną, przebudowę istniejącego mostu w ciągu ulicy Sienkiewicza na rzece Piława).

2015-12-14 08:08:17
12/15 Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Dzierżoniowie” (w ramach planowanego przedsięwzięcia przewiduje się przebudowę i renowację istniejącego dworca kolejowego PKP, przebudowę istniejących dróg ul. Sienkiewicza i Kolejowej wraz budową nowego skrzyżowania z rondem i odcinka drogi pomiędzy ul. Kolejową i Sienkiewicza, budowę peronów dworca autobusowego wraz z zadaszeniem, budowę parkingów dla samochodów osobowych, budowę parkingu dla autobusów, budowę dróg rowerowych oraz zadaszonych parkingów dla rowerów, zagospodarowanie terenu zielonego przed budynkiem dworca PKP, budowę dwóch pawilonów handlowo-usługowych na placu Centrum Przesiadkowego, budowę wieży zegarowej, zagospodarowanie terenów zielonych, lokalizację elementów informacji wizualnej związanej z działalnością Centrum Przesiadkowego oraz działalnością komercyjną, przebudowę istniejącego mostu w ciągu ulicy Sienkiewicza na rzece Piława).

2015-12-14 08:07:56
12/15 - Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Dzierżoniowie” (w ramach planowanego przedsięwzięcia przewiduje się przebudowę i renowację istniejącego dworca kolejowego PKP, przebudowę istniejących dróg ul. Sienkiewicza i Kolejowej wraz budową nowego skrzyżowania z rondem i odcinka drogi pomiędzy ul. Kolejową i Sienkiewicza, budowę peronów dworca autobusowego wraz z zadaszeniem, budowę parkingów dla samochodów osobowych, budowę parkingu dla autobusów, budowę dróg rowerowych oraz zadaszonych parkingów dla rowerów, zagospodarowanie terenu zielonego przed budynkiem dworca PKP, budowę dwóch pawilonów handlowo-usługowych na placu Centrum Przesiadkowego, budowę wieży zegarowej, zagospodarowanie terenów zielonych, lokalizację elementów informacji wizualnej związanej z działalnością Centrum Przesiadkowego oraz działalnością komercyjną, przebudowę istniejącego mostu w ciągu ulicy Sienkiewicza na rzece Piława).

2015-11-19 11:22:57
12/15 - Zawiadomienie Stron o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Dzierżoniowie” W ramach planowanego przedsięwzięcia przewiduje się przebudowę i renowację istniejącego dworca kolejowego PKP, przebudowę istniejących dróg ul. Sienkiewicza i Kolejowej wraz budową nowego skrzyżowania z rondem i odcinka drogi pomiędzy ul. Kolejową i Sienkiewicza, budowę peronów dworca autobusowego wraz z zadaszeniem, budowę parkingów dla samochodów osobowych, budowę parkingu dla autobusów, budowę dróg rowerowych oraz zadaszonych parkingów dla rowerów, zagospodarowanie terenu zielonego przed budynkiem dworca PKP, budowę dwóch pawilonów handlowo-usługowych na placu Centrum Przesiadkowego, budowę wieży zegarowej, zagospodarowanie terenów zielonych, lokalizację elementów informacji wizualnej związanej z działalnością Centrum Przesiadkowego oraz działalnością komercyjną, przebudowę istniejącego mostu w ciągu ulicy Sienkiewicza na rzece Piława. Zakres przedsięwzięcia obejmuje niżej wymienione działki: 702/3, 701, 699, 702/4, 700, 681/2, 698/1, 696/11, 704/1, 664, 660, 704/2, 726/1, 812 Obręb Centrum i 37/7, 37/8, 37/29, 37/22 Obręb Zatorze.

2015-10-21 15:23:30
6/15 - Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla terenu zlokalizowanego przy ul. Świdnickiej (w kierunku Świdnicy za Tesco) w Dzierżoniowie”.

2015-06-30 13:36:17
7//15 - Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Kamiennej w Dzierżoniowie”.

2015-06-09 09:41:35
6/15 - Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla terenu zlokalizowanego przy ul. Świdnickiej (w kierunku Świdnicy za Tesco) w Dzierżoniowie” (zakres planowanego przedsięwzięcia obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości około 1300m oraz sieci wodociągowej o długości około 2200m - przedsięwzięcie obejmuje niżej wymienione działki: 491/3, 320, 492, 493/2, 494/6, 494/4, 495/3, 496/3, 497/3, 498/3, 499/2, 499/4, 499/5, 500/1, 618/38, 616, 618/36, 618/31, 617/4, 615, 583, 582/2, 581, 582/1, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 593, 614, 613, 612, 611/8, 611/7, 611/6, 602, 376, 410, 134/1, 580, 267, 594, 596, 595/2, 610, 608, 619/3, 607/4, 670/20, 656/8, 656/6, 656/7, 607/12, 607/27, 607/26, 607/13, 607/24, 607/22, 603/6, 603/5, 607/28, 603/2, 603/4, 655/1, 603/3, 607/21, 607/20, 607/18, 603/7, 601/1, 601/2, 601/3 Obręb: 0003 Dolny).

2015-06-08 15:11:05
8/15 - Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie byłych Zakładów DEFKA w Dzierżoniowie -wymiana istniejących sieci” (zakres planowanego przedsięwzięcia obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości około 700m i kanalizacji deszczowej o długości około 55m. Przedsięwzięcie obejmuje niżej wymienione działki: 1, 57, 55/38, 55/85, 55/86, 55/58, 55/16, 55/57, 55/17, 55/31, 55/34, 55/35, 55/24, 97, 96/11, 96/10, 95/13, 95/12, 58/14, 58/13, 58/18, 58/19, 58/20, 58/21, 58/37, 58/10, 58/8, 58/5, 58/23, 58/36, 58/35, 58/34, 58/33, 58/32, 58/31, 58/6, 58/12, 58/43, 58/42, 58/1, 58/44, 58/39 (podział na 58/48, 58/49), 58/27, 58/45, 58/26, 58/38, 58/7, 58/9, 58/15, 58/40, 55/56 obręb 0004, CENTRUM, jednostka ew. Dzierżoniów.

2015-06-02 14:51:44
8/15 - Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie byłego zakładu DEFKA w Dzierżoniowie (wymiana istniejących sieci)”. Zakres przedsięwzięcia obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepięciem istniejących przykanalików do projektowanych sieci (teren w obrębie ulic Diorowska, Piastowska, Parkowa w Dzierżoniowie - planowany przebieg kanalizacji sanitarnej i deszczowej zlokalizowany zostanie w obrębie działek: 1, 57, 55/38, 55/85, 55/86, 55/58, 55/16, 55/57, 55/17, 55/31, 55/34, 55/35, 55/24, 97, 96/11, 96/10, 95/13, 95/12, 58/14, 58/13, 58/18, 58/19, 58/20, 58/21, 58/37, 58/10, 58/8, 58/5, 58/23, 58/36, 58/35, 58/34, 58/33, 58/32, 58/31, 58/6, 58/12, 58/43, 58/42, 58/1, 58/44, 58/39 (podział na 58/48, 58/49), 58/27, 58/45, 58/26, 58/38, 58/7, 58/9, 58/15, 58/40, 55/56 obręb 0004, CENTRUM, jednostka ew. Dzierżoniów.

2015-06-02 14:36:56
9/15 - Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Nowowiejskiej/Krasickiego w Dzierżoniowie (wymiana istniejących sieci)”. Planowany przebieg kanalizacji sanitarnej zlokalizowany zostanie w obrębie działek:287, 638, 600/9, 639, 641, 319, 318/29, 318/34, 318/35, 642, 322 obręb 0004, CENTRUM, jednostka ew. Dzierżoniów.

2015-06-02 10:23:27