Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA NR LI/338/14 w sprawie dokonania zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Dzierżoniów

 
2014-07-04 10:42:16
UCHWAŁA NR LI/337/14 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2014 rok

 
2014-07-04 10:41:24
UCHWAŁA NR LI/336/14 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

 
2014-07-04 10:40:26
UCHWAŁA NR LI/335/14 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Dzierżoniów

 
2014-07-04 10:39:24
UCHWAŁA NR LI/334/14 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie i określenia częściowych zwolnień z opłat ponoszonych za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim Nr 1 w Dzierżoniowie

 
2014-07-04 10:13:38
UCHWAŁA NR LI/333/14 zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą "Dzierżoniowska Karta Dużej Rodziny"

 
2014-07-04 10:12:00
UCHWAŁA NR LI/332/14 w sprawie powołania Dzierżoniowskiej Rady Seniorów i nadania jej statutu

 
2014-07-04 10:10:34
UCHWAŁA NR LI/331/14 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Miejskiego Dzierżoniowa (w organizacji) za 2013 rok

 
2014-07-04 10:08:18
UCHWAŁA NR LI/330/14 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury za 2013 rok

 
2014-07-04 10:02:34
UCHWAŁA NR LI/329/14 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Dzierżoniowie za 2013 rok

 
2014-07-04 09:43:43