Zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR XXIX/192/16 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis (Dz.Urz.Woj.Doln. z 2017 r. poz. 36)

 

 

 

 

Załączniki

Uchwała w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.pdf

Data: 2017-07-30 23:29:00 Rozmiar: 609.73k Format: .pdf Pobierz

załącznik nr 1 - wniosek o udzielenie pomocy de minimis.doc

Data: 2017-07-30 23:29:00 Rozmiar: 246k Format: .doc Pobierz

załącznik nr 2 - zgłoszenie dotyczące zamiaru korzystania ze zwolnienia z podatku od nieruchomości na nową inwestycję lub tworzenie nowych miejsc pracy w ramach pomocy de minimis.doc

Data: 2017-07-30 23:29:00 Rozmiar: 334.36k Format: .doc Pobierz

załącznik nr 3 - oświadczenie o nieposiadaniu załegłości w podatkach.doc

Data: 2017-07-30 23:29:00 Rozmiar: 63.27k Format: .doc Pobierz

załącznik nr 4 - informacja o otrzymanej pomocy de minimis de minimis w rolnictwie lub w rybołóstwie.doc

Data: 2017-07-30 23:29:00 Rozmiar: 200.46k Format: .doc Pobierz

załącznik nr 5 - oświadczenie o rozpoczęciu realizacji nowej inwestycji.doc

Data: 2017-07-30 23:29:00 Rozmiar: 76.16k Format: .doc Pobierz

załącznik nr 6 - oświadczenie o zakończeniu realizacji nowej inwestycji.doc

Data: 2017-07-30 23:29:00 Rozmiar: 108.86k Format: .doc Pobierz

załącznik nr 7 - zestawienie faktur związanych z realizacją nowej inwestycji w ramach pomocy deminimis.doc

Data: 2017-07-30 23:29:00 Rozmiar: 145.98k Format: .doc Pobierz

załącznik nr 8 - oświadczenie o utrzymaniu nowej inwestycji.doc

Data: 2017-07-30 23:29:00 Rozmiar: 85.13k Format: .doc Pobierz

załącznik nr 9 - oświadczenie o średniomięsięcznym zatrudnieniu.doc

Data: 2017-07-30 23:29:00 Rozmiar: 99.15k Format: .doc Pobierz

załącznik nr 10 - oświadczenie o utrzymaniu nowych miejsc pracy oraz zwiększonego stanu zatrudnienia.doc

Data: 2017-07-30 23:29:00 Rozmiar: 78.5k Format: .doc Pobierz

załącznik nr 11 - oświadczenie o rozpoczęciu działalności gospodarczej przez osobę bezrobotną.doc

Data: 2017-07-30 23:29:00 Rozmiar: 70.18k Format: .doc Pobierz

załącznik nr 12 - oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej w przypadku samozatrudnienia.doc

Data: 2017-07-30 23:29:00 Rozmiar: 70.49k Format: .doc Pobierz

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - rozporządzenie KE nr 1407 2013 (obowiązuje od dnia 15.11.2014 r.).xlsx

Data: 2017-07-30 23:53:52 Rozmiar: 76.55k Format: .xlsx Pobierz

Liczba odwiedzin : 832
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta w Dzierżoniowie
Osoba wprowadzająca informację : Marcin Szczepanowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Marcin Szczepanowski
Czas wytworzenia: 2016-12-28 14:05:14
Czas publikacji: 2018-06-29 08:28:35
Data przeniesienia do archiwum: Brak