Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
10. Kwartalna informacja z wykonania budżetu na podstawie art. 37 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami)

10. Kwartalna informacja z wykonania budżetu na podstawie art. 37 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami)
2012-04-24 13:02:05
9. Uchwała Nr IV/2/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 13 stycznia 2012 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale Nr XVI/122/11 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Miasta Dzierżoniowa na rok 2012

9. Uchwała Nr IV/2/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 13 stycznia 2012 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale Nr XVI/122/11 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Miasta Dzierżoniowa na rok 2012
2012-01-18 13:54:50
8. Uchwała Nr IV/3/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 13 stycznia 2012 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale Nr XVI/121/11 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie dokonania zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Dzierżoniów oraz w uchwale Nr XVI/122/11 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu na rok 2012

8. Uchwała Nr IV/3/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 13 stycznia 2012 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale Nr XVI/121/11 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie dokonania zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Dzierżoniów oraz w uchwale Nr XVI/122/11 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu na rok 2012
2012-01-18 13:54:41
7. Wieloletnia Prognoza Finansowa

7. Wieloletnia Prognoza Finansowa
2011-12-21 12:56:21
6. Uchwała Budżetowa na rok 2012

6. Uchwała Budżetowa na rok 2012
2011-12-19 13:41:33
5. Uchwała Nr IV/255/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Dzierżoniowa o projekcie uchwały budżetowej Miasta Dzierżoniowa na rok 2012 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi

5. Uchwała Nr IV/255/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Dzierżoniowa o projekcie uchwały budżetowej Miasta Dzierżoniowa na rok 2012 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi
2011-12-15 11:50:32
4. Uchwała Nr IV/257/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na rok 2012 przedłożonej przez Burmistrza Miasta Dzierżoniów

4. Uchwała Nr IV/257/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na rok 2012 przedłożonej przez Burmistrza Miasta Dzierżoniów
2011-12-15 11:50:18
3. Uchwała Nr IV/256/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Dzierżoniowa przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2012.

3. Uchwała Nr IV/256/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Dzierżoniowa przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2012.
2011-12-15 11:49:40
2. Projekt uchwały budżetowej na rok 2012

2. Projekt uchwały budżetowej na rok 2012
2011-11-25 07:25:13
1. Założenia do projektu budżetu miasta na 2012 rok

1. Założenia do projektu budżetu miasta na 2012 rok
2011-09-13 10:40:42