Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
1/11 - decyzja. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji CNG do tankowania pojazdów przy ul. Kilińskiego w Dzierżoniowie (rozbudowa istniejącej stacji). Miejscem planowanego przedsięwzięcia są działki nr 174/6, 174/8 obręb Zachód przy ul. Kilińskiego 18 w Dzierżoniowie.

1/11 - decyzja. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji CNG do tankowania pojazdów przy ul. Kilińskiego w Dzierżoniowie (rozbudowa istniejącej stacji). Miejscem planowanego przedsięwzięcia są działki nr 174/6, 174/8 obręb Zachód przy ul. Kilińskiego 18 w Dzierżoniowie.

2018-05-22 13:56:05
2/11 - decyzja. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z terenów przemysłowych zlokalizowanych przy ul. Strefowej do oczyszczalni ścieków przy ul. Brzegowej w Dzierżoniowie.

2/11 - decyzja. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z terenów przemysłowych zlokalizowanych przy ul. Strefowej do oczyszczalni ścieków przy ul. Brzegowej w Dzierżoniowie.

2018-05-22 13:55:45
5/11 - decyzja. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu punktu zbierania złomu przy ul. Kilińskiego 15 w Dzierżoniowie. Przedsięwzięcie obejmuje działki nr 40 i 41 obręb Zatorze w Dzierżoniowie.

5/11 - decyzja. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu punktu zbierania złomu przy ul. Kilińskiego 15 w Dzierżoniowie. Przedsięwzięcie obejmuje działki nr 40 i 41 obręb Zatorze w Dzierżoniowie.

2018-05-22 13:55:15
7/11 - decyzja. Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Remont zabytkowego ratusza miejskiego w Dzierżoniowie”

7/11 - decyzja. Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Remont zabytkowego ratusza miejskiego w Dzierżoniowie”
2011-12-02 13:57:42