Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
9/11 wniosek - Wniosek w spawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji wraz z punktem przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego przy ul. Kilińskiego 15 w Dzierżoniowie.

9/11 wniosek - Wniosek w spawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji wraz z punktem przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego przy ul. Kilińskiego 15 w Dzierżoniowie.
2012-01-24 13:18:40
7/11 wniosek - Wniosek w spawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Remont zabytkowego ratusza miejskiego w Dzierżoniowie” .

7/11 wniosek - Wniosek w spawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Remont zabytkowego ratusza miejskiego w Dzierżoniowie” .
2011-11-15 16:11:18
6/11 wniosek - Wniosek w spawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw przy ul. Piastowskiej 10 w Dzierżoniowie


2011-11-15 16:08:54
5/11 wniosek - Wniosek w spawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu punktu zbierania złomu przy ul. Kilińskiego 15 w Dzierżoniowie.

5/11 wniosek - Wniosek w spawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu punktu zbierania złomu przy ul. Kilińskiego 15 w Dzierżoniowie. Przedsięwzięcie obejmuje działki nr 40 i 41 obręb Zatorze w Dzierżoniowie.
2011-10-13 08:09:10
2/11 wniosek - Wniosek w spawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budowie sieci kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z terenu Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Dzierżoniów. Przebieg planowanej sieci kanalizacji wzdłuż ulicy Strefowej w Dzierżoniowie od działki nr 94/1 do wysokości ronda na skrzyżowaniu ul. Strefowej z ul. Brzegową.

2/11 wniosek - Wniosek w spawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budowie sieci kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z terenu Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Dzierżoniów. Przebieg planowanej sieci kanalizacji wzdłuż ulicy Strefowej w Dzierżoniowie od działki nr 94/1 do wysokości ronda na skrzyżowaniu ul. Strefowej z ul. Brzegową.
2011-08-16 11:02:56
1/11 wniosek - Wniosek w spawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji CNG do tankowania pojazdów w Dzierżoniowie (rozbudowa istniejącej stacji). Miejscem planowanego przedsięwzięcia są działki nr 174/6, 174/8 obręb Zachód przy ul. Kilińskiego 18w Dzierżoniowie.

1/11 wniosek - Wniosek w spawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji CNG do tankowania pojazdów w Dzierżoniowie (rozbudowa istniejącej stacji). Miejscem planowanego przedsięwzięcia są działki nr 174/6, 174/8 obręb Zachód przy ul. Kilińskiego 18w Dzierżoniowie.
2011-03-24 15:29:13
Rok 2011

Rok 2011
2011-03-24 15:27:22