Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Nr XLIX/325/14 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego

 
2014-06-05 07:51:23
Nr XLIX/328/14 w sprawie zawarcia porozumienia z Województwem Dolnośląskim w sprawie przyjęcia zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich

 
2014-06-02 10:33:22
Nr XLIX/327/14 w sprawie dokonania zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Dzierżoniów

 
2014-06-02 10:29:20
Nr XLIX/326/14 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2014 rok

 
2014-06-02 10:28:02
Nr XLIX/324/14 w sprawie wprowadzenia programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą "Dzierżoniowska Karta Dużej Rodziny"

 
2014-06-02 09:54:57
Nr XLIX/323/14 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Dzierżoniowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta za 2013 rok

 
2014-06-02 09:53:59
Nr XLIX/322/14 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania Budżetu Miasta za 2013 rok

 
2014-06-02 09:50:57