Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
2/3 – 2/11 Zezwolenie (decyzja) w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (art.7 ustawy z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach). Wnioskodawca Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Słowiańska 16, 58-130 Żarów


2011-08-16 08:19:41
2/3 – 1/11 Zezwolenie (decyzja) w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie Dzierżoniowa. Wnioskodawca: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Słowiańska 16, 58-130 Żarów


2011-08-16 08:16:36
1/3 – 2/11 Wniosek dotyczący wydania zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Wnioskodawca: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Słowiańska 16, 58-130 Żarów.


2011-06-22 11:28:27
1/3 – 1/11 Wniosek dotyczący wydania zezwolenia (decyzji) w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie Dzierżoniowa. Wnioskodawca: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Słowiańska 16, 58-130 Żarów


2011-06-22 11:26:52