Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
2/11 Postanowienie w zakresie nie stwierdzenia potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - przedsięwzięcie polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z terenu Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Dzierżoniów.

2018-05-21 15:46:16
5/11 postanowienie. Postanowienie w zakresie nie stwierdzenia potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Przedsięwzięcie polega na uruchomieniu punktu zbierania złomu przy ul. Kilińskiego 15 w Dzierżoniowie.

2018-05-21 15:45:32
1/11 Postanowienie w zakresie nie stwierdzenia potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - przedsięwzięcie polegające na budowie stacji CNG do tankowania pojazdów w Dzierżoniowie (rozbudowa istniejącej stacji). Miejscem planowanego przedsięwzięcia są działki nr 174/6, 174/8 obręb Zachód przy ul. Kilińskiego 18w Dzierżoniowie.


2011-04-15 15:34:38