Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
3/2015 postanowienie. Postanowienie w sprawie nie stwierdzić potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Dzierżoniowie”. W ramach planowanego przedsięwzięcia przewiduje się przebudowę i renowację istniejącego dworca kolejowego PKP, przebudowę istniejących dróg ul. Sienkiewicza i Kolejowej wraz budową nowego skrzyżowania z rondem i odcinka drogi pomiędzy ul. Kolejową i Sienkiewicza, budowę peronów dworca autobusowego wraz z zadaszeniem, budowę parkingów dla samochodów osobowych, budowę parkingu dla autobusów, budowę dróg rowerowych oraz zadaszonych parkingów dla rowerów, zagospodarowanie terenu zielonego przed budynkiem dworca PKP, budowę dwóch pawilonów handlowo-usługowych na placu Centrum Przesiadkowego, budowę wieży zegarowej, zagospodarowanie terenów zielonych, lokalizację elementów informacji wizualnej związanej z działalnością Centrum Przesiadkowego oraz działalnością komercyjną, przebudowę istniejącego mostu w ciągu ulicy Sienkiewicza na rzece Piława.

2015-11-19 11:14:33
2/2015 - postanowienie. Postanowienie w sprawie stwierdzenia potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ustalenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do produkcji mieszanek gumowych oraz rozbudowie hali produkcyjno-magazynowej zlokalizowanej na terenie zakładu Cooper Standard Polska Sp. z o.o. przy ul. Pieszyckiej 2 w Dzierżoniowie

2015-09-21 13:40:11
rok 2015

2015-06-09 08:01:28
1/2015 - postanowienie. Postanowienie w sprawie nie stwierdzenia potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla terenu zlokalizowanego przy ul. Świdnickiej (w kierunku Świdnicy za Tesco) w Dzierżoniowie”. Zakres planowanego przedsięwzięcia obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości około 1300m oraz sieci wodociągowej o długości około 2200m.

2015-06-09 07:58:59