Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr IV/89/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 17 kwietnia 2012 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Dzierżoniowa sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Miasta Dzierżoniowa za 2011 rok

Uchwała Nr IV/89/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 17 kwietnia 2012 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Dzierżoniowa sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Miasta Dzierżoniowa za 2011 rok
2012-04-23 10:29:50
Założenia do Budżetu Miasta na 2011 rok

Założenia do Budżetu Miasta na 2011 rok
2011-09-13 10:32:41
Uchwała Nr IV/21/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 8 lutego 2011 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale Nr III/20/10 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Dzierżoniów na lata 2011-2022 oraz w uchwale Nr III/21/10 Rady Miejskiej Dzierzoniowa z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu na rok 2011

Uchwała Nr IV/21/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 8 lutego 2011 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale Nr III/20/10 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Dzierżoniów na lata 2011-2022 oraz w uchwale Nr III/21/10 Rady Miejskiej Dzierzoniowa z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu na rok 2011
2011-02-15 07:50:33
Uchwała Nr IV/22/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 8 lutego 2011 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale Nr III/21/10 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu Miasta Dzierżoniowa na rok 2011

Uchwała Nr IV/22/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 8 lutego 2011 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale Nr III/21/10 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu Miasta Dzierżoniowa na rok 2011
2011-02-15 07:50:08
Uchwała Nr IV/260/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 13 grudnia 2010 r. w sprawie opinii projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Dzierżoniowa przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2011

Uchwała Nr IV/260/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 13 grudnia 2010 r. w sprawie opinii projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Dzierżoniowa przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2011
2010-12-21 12:13:36
Uchwała Nr IV/264/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 13 grudnia 2010 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu Miasta Dzierżoniowa przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na rok 2011

Uchwała Nr IV/264/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 13 grudnia 2010 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu Miasta Dzierżoniowa przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na rok 2011
2010-12-21 12:08:09
Projekt uchwały budżetowej na 2011 rok

Projekt uchwały budżetowej na 2011 rok
2010-11-17 13:53:15
2011

2011
2010-11-15 15:13:32