KONTROLE ZEWNĘTRZNE PRZEROWADZONE W 2013 ROKU 

 

 


1.

Zakres kontroli: Prawidłowosć i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, ustalanie uprawnień do świadczeń z ub. społ. i wypłacanie tych siwadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu, prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o swiadczenia emerytalne i rentowe, wystawiania zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

Organ prowadzący kontrolę: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wałbrzych

Termin: 6 maja 2013r.-28 maja 2013r.

Zapisy:  DokumentProtokól kontroli (1.3 MB)

               PlikWyłaczenie  (10.1 KB)

 

2.

Zakres kontroli: Kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w przedmiocie wydawania, odmowy wydania, zmiany lub cofnięcia zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie: opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych; ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt,a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, wydanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 wrzęsnia 1996r. o utrzymaniu czystości i porzadku w gminach.

Organ prowadzący kontrolę: Wydział Nadzoru i Kontroli Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu

Termin: 26 lutego 2013r.

Zapisy: Dokumentwystąpienie pokontrole (3.3 MB)     

           Dokument odpowiedź na wystąpienie pokontrolne (232.9 KB)

 

3.

Zakres kontroli:  Kontrola projektu nr RPDS.09.01.00-02-072/09 pn. "Adaptacja budynków przy ul. Nowowiejskiej 88 na Centrum Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Centrum Aktywizacji Społecznej"

Organ prowadzący kontrolę: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Termin: 25.04.2013r.- 8.10.2013r.

Zapisy: Dokumentinformacja pokontrolna, wyjaśnienia, stanowisko kontrolujących do zgłoszonych zastrzeżeń (3.5 MB)

 


Liczba odwiedzin : 640
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta w Dzierżoniowie
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Górczyńska
Osoba odpowiedzialna za informację : Wanda Ostrowska
Czas wytworzenia: 2013-08-05 11:12:43
Czas publikacji: 2013-08-05 11:12:43
Data przeniesienia do archiwum: Brak