Zwolnienia od podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną 

 
 

UCHWAŁA NR XXVIII/182/16 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną (Dz.Urz.Woj.Doln. z 2016 r. poz. 5529)

 

Załączniki

uchwała w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną.pdf

Data: 2017-07-31 00:03:40 Rozmiar: 603.92k Format: .pdf Pobierz

załącznik nr 1 - Zgłoszenie zamiaru korzystania z regionalnej pomocy inwestycyjnej powiązanej z realizacją inwestycji początkowej.doc

Data: 2017-07-31 00:03:40 Rozmiar: 349.05k Format: .doc Pobierz

załącznik nr 2 - powiadomienie o rozpoczęciu realizacji inwestycji początkowej.doc

Data: 2017-07-31 00:03:40 Rozmiar: 87.82k Format: .doc Pobierz

załącznik nr 3 - Informacja o otrzymanej pomocy publicznej od dnia dokonania zgłoszenia do końca roku poprzedzającego składanie informacji, uzyskanej w różnych formach i z różnych źród.doc

Data: 2017-07-31 00:03:40 Rozmiar: 521.6k Format: .doc Pobierz

załącznik nr 4 - informacja o stopniu realizacji inwestycji początkowej.doc

Data: 2017-07-31 00:03:40 Rozmiar: 104.1k Format: .doc Pobierz

załącznik nr 5 - powiadomienie o zakończeniu realizacji inwestycji początkowej.doc

Data: 2017-07-31 00:03:40 Rozmiar: 98.98k Format: .doc Pobierz

załącznik nr 6 - rozliczenie z otrzymanej pomocy publicznej w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej obliczanej na podstawie kosztów inwestycji.doc

Data: 2017-07-31 00:03:40 Rozmiar: 270.83k Format: .doc Pobierz

załącznik nr 7 - rozliczenie z otrzymanej pomocy publicznej w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej obliczanej na podstawie kosztów zatrudnienia.doc

Data: 2017-07-31 00:03:40 Rozmiar: 205.05k Format: .doc Pobierz

załącznik nr 8 - oświadczenie o utrzymaniu inwestycji początkowej.doc

Data: 2017-07-31 00:03:40 Rozmiar: 75.25k Format: .doc Pobierz

załącznik nr 9 - oświadczenie o utworzeniu nowych miejsc pracy i utrzymaniu zatrudnienia w związku z realizacją inwestycji początkowej.doc

Data: 2017-07-31 00:03:40 Rozmiar: 79.31k Format: .doc Pobierz

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (obowiązuje od dnia 11.03.2016).xlsx

Data: 2017-07-31 00:03:40 Rozmiar: 82.92k Format: .xlsx Pobierz

Liczba odwiedzin : 680
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta w Dzierżoniowie
Osoba wprowadzająca informację : Marcin Szczepanowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Marcin Szczepanowski
Czas wytworzenia: 2016-11-28 13:35:44
Czas publikacji: 2018-06-29 08:27:20
Data przeniesienia do archiwum: Brak