Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
8/2015 wniosek. Wniosek w spawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. pn.: „Budowa miejskiego systemy ciepłowniczego w Dzierżoniowie umożliwiającego podłączenie nowych odbiorców ciepła i ciepłej wody użytkowej”. Przedsięwzięcie obejmuje budowę sieci ciepłowniczej o długości około 4,76 km. W ramach planowanego przedsięwzięcia przewiduje się budowę sieci ciepłowniczej na terenie 6 obszarów Dzierżoniowa tj. Obszary obejmują następujące ulice: Obszar 1: Okrzei, Cicha, Bielawska, Ząbkowicka; Obszar 2: Batalionów Chłopskich, Słowiańska, Żeromskiego; Obszar 3: A. Mickiewicza; Obszar 4: Świdnicka; Obszar 6: Batalionów Chłopskich, Gen. Andersa, Wierzbowa, Kopernika, Sienkiewicza; Obszar 14: Piłsudskiego, Przedmieście, Miodowa, Poprzeczna, Wrocławska, Klasztorna, Bohaterów Getta, Świdnicka. Obszar łączący 1, 2, 6: Kopernika, Prochowa, Batalionów Chłopskich, Ząbkowicka.

2016-01-21 15:02:21
7/2015 wniosek. Wniosek w spawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na remoncie i przebudowie kina „Zbyszek” przy ul. Świdnickiej 25 w Dzierżoniowie. W ramach przedsięwzięcia planuje się prace budowlano- instalacyjne oraz wykonanie przyłącza sieci kanalizacji deszczowej.

2015-11-06 10:49:47
6/2015 wniosek. Wniosek w spawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Dzierżoniowie”. W ramach planowanego przedsięwzięcia przewiduje się przebudowę i renowację istniejącego dworca kolejowego PKP, przebudowę istniejących dróg ul. Sienkiewicza i Kolejowej wraz budową nowego skrzyżowania z rondem i odcinka drogi pomiędzy ul. Kolejową i Sienkiewicza, budowę peronów dworca autobusowego wraz z zadaszeniem, budowę parkingów dla samochodów osobowych, budowę parkingu dla autobusów, budowę dróg rowerowych oraz zadaszonych parkingów dla rowerów, zagospodarowanie terenu zielonego przed budynkiem dworca PKP, budowę dwóch pawilonów handlowo-usługowych na placu Centrum Przesiadkowego, budowę wieży zegarowej, zagospodarowanie terenów zielonych, lokalizację elementów informacji wizualnej związanej z działalnością Centrum Przesiadkowego oraz działalnością komercyjną, przebudowę istniejącego mostu w ciągu ulicy Sienkiewicza na rzece Piława. Zakres przedsięwzięcia obejmuje niżej wymienione działki: 702/3, 701, 699, 702/4, 700, 681/2, 698/1, 696/11, 704/1, 664, 660, 704/2, 726/1, 812 Obręb Centrum i 37/7, 37/8, 37/29, 37/22 Obręb Zatorze.

2015-10-21 11:05:07
5/2015 wniosek. Wniosek w spawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do produkcji mieszanek gumowych oraz rozbudowie hali produkcyjno-magazynowej zlokalizowanej na terenie zakładu Cooper Standard Polska Sp. z o.o. przy ul. Pieszyckiej 2 w Dzierżoniowie

2015-08-19 12:18:31
3/2015 - wniosek. Wniosek w spawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie byłych Zakładów DEFKA w Dzierżoniowie (wymiana istniejących sieci)”. Zakres planowanego przedsięwzięcia obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości około 700m i kanalizacji deszczowej o długości około 55m. Inwestycja polega na wymianie istniejących sieci poprzez budowę nowego systemu kanalizacji sanitarnej wraz z przepięciem istniejących przykanalików do projektowanych sieci.

2015-06-25 13:50:02
2/2015 - wniosek. Wniosek w spawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Kamiennej w Dzierżoniowie”.

2015-06-09 09:38:20
4/2015 - wniosek. Wniosek w spawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Nowowiejskiej/Krasickiego w Dzierżoniowie (wymiana istniejących sieci)”. Zakres planowanego przedsięwzięcia obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości około 400m. Inwestycja polega na wymianie istniejących sieci poprzez budowę nowego systemu kanalizacji sanitarnej wraz z przepięciem istniejących przykanalików do projektowanych sieci.

2015-06-02 10:17:58
1/2015 wniosek. Wniosek w spawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla terenu zlokalizowanego przy ul. Świdnickiej (w kierunku Świdnicy za Tesco) w Dzierżoniowie” Zakres planowanego przedsięwzięcia obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości około 1300m oraz sieci wodociągowej o długości około 2200m.


2015-04-15 14:14:54