Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zawiadomienie stron postępowania w zakresie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa drogi, oznaczonej w planie miejscowym symbolem 3KDL wraz z likwidacją, przebudową, budową i zabezpieczeniem infrastruktury technicznej, nawierzchniami utwardzonymi, elementami zieleni oraz budowa obiektu handlowo-usługowego wraz z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną, stacją transformatorową, zbiornikiem wody p-poż., instalacjami zewnętrznymi, placem parkingowym i manewrowym, nawierzchniami utwardzonymi, murami oporowymi, elementami zieleni i reklam oraz zjazdem nr 1 dla samochodów osobowych oraz zjazdem nr 2 dla samochodów ciężarowych”. Planowana inwestycja zlokalizowana będzie w Dzierżoniowie, w kwartale pomiędzy ul. Świdnicką, Piastowską, Osiedlem Kolorowym na działkach 456, 497, 54/33, 55/64, 55/63, 55/56, 55/59 oraz 55/61, 55/53, 55/7, 55/6, 55/60, 55/66 (obręb Centrum).


2010-08-13 14:58:50
Zawiadomienie stron postępowania w zakresie zapoznania się z dokumentami sprawy. Przedsięwzięcie dotyczy decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Przedsięwzięcie pn. „Budowa drogi, oznaczonej w planie miejscowym symbolem 3KDL wraz z likwidacją, przebudową, budową i zabezpieczeniem infrastruktury technicznej, nawierzchniami utwardzonymi, elementami zieleń oraz budowa obiektu handlowo-usługowego wraz z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną, stacją transformatorową, zbiornikiem wody p-poż., instalacjami zewnętrznymi, placem parkingowym i manewrowym, nawierzchniami utwardzonymi, murami oporowymi, elementami zieleni i reklam oraz zjazdem nr 1 dla samochodów osobowych oraz zjazdem nr 2 dla samochodów ciężarowych”. Planowana inwestycja zlokalizowana będzie w Dzierżoniowie, w kwartale pomiędzy ul. Świdnicką, Piastowską, Osiedlem Kolorowym oraz Parkową na działkach 456, 497, 54/33, 55/64, 55/63, 55/56, 55/59 oraz 55/61, 55/53, 55/7, 55/6, 55/60, 55/66. (obręb Centrum).


2010-07-26 10:31:46
Obwieszczenie dotyczące wszczęcia procedury oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia p.n.: „Budowa drogi, oznaczonej w planie miejscowym symbolem 3KDL wraz z likwidacją, przebudową, budową i zabezpieczeniem infrastruktury technicznej, nawierzchniami utwardzonymi, elementami zieleń oraz budowa obiektu handlowo-usługowego wraz z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną, stacją transformatorową, zbiornikiem wody p-poż., instalacjami zewnętrznymi, placem parkingowym i manewrowym, nawierzchniami utwardzonymi, murami oporowymi, elementami zieleni i reklam oraz zjazdem nr 1 dla samochodów osobowych oraz zjazdem nr 2 dla samochodów ciężarowych”. Planowana inwestycja zlokalizowana będzie w Dzierżoniowie, w kwartale pomiędzy ul. Świdnicką, Piastowską, Osiedlem Kolorowym oraz Parkową na działkach 456, 497, 54/33, 55/64, 55/63, 55/56, 55/59 oraz 55/61, 55/53, 55/7, 55/6, 55/60, 55/66 (obręb Centrum).


2010-06-14 10:07:12
Obwieszczenie dotyczące wszczęcia procedury oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia p.n.: „Rozbudowa istniejącego zakładu produkcyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanego przy ul. Strefowej 8 w Dzierżoniowie” (działki nr 81, 82/4, 82/7, 83, 84, 85, 86, 92/2, 95/3, 97/2, 98/5, 98/8 obręb Zachód). W projektowanym budynku zostanie wydzielona część technologiczna, magazynowa (magazyn surowców i magazyn wyrobów gotowych) oraz techniczna i socjalno-biurowa. Zakład prowadzi działalność w zakresie produkcji materiałów spawalniczych.


2010-04-26 12:23:05
Obwieszczenie dotyczące wszczęcia procedury oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania hali z funkcji magazynowej na produkcyjno-magazynową (produkcja samochodowych uszczelek gumowych) oraz budowy dopalacza termicznego redukującego lotne związki organiczne (LZO) na terenie zakładu METZELER Automotive Profile Systems Polska Sp. z o.o. przy ul. Pieszyckiej 2 w Dzierżoniowie (działka nr 129/8 obręb Zachód).


2010-04-12 13:01:36
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu dotyczące wydanego postanowienia w zakresie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi, oznaczonej w planie miejscowym symbolem 3KDL wraz z likwidacją, przebudową, budową i zabezpieczeniem infrastruktury technicznej, nawierzchniami utwardzonymi, elementami zieleń oraz budowa obiektu handlowo-usługowego wraz z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną, stacją transformatorową, zbiornikiem wody p-poż., instalacjami zewnętrznymi, placem parkingowym i manewrowym, nawierzchniami utwardzonymi, murami oporowymi, elementami zieleni i reklam oraz zjazdem nr 1 dla samochodów osobowych oraz zjazdem nr 2 dla samochodów ciężarowych”. Planowana inwestycja zlokalizowana będzie w Dzierżoniowie, w kwartale pomiędzy ul. Świdnicką, Piastowską, Osiedlem Kolorowym oraz Parkową na działkach 456, 497, 54/33, 55/64, 55/63, 55/56, 55/59 oraz 55/61, 55/53, 55/7, 55/6, 55/60, 55/66. (obręb Centrum).


2010-03-31 12:15:17
Obwieszczenie o postanowieniu Burmistrza Dzierżoniowa w zakresie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Przedsięwzięcie pn. .„Budowa drogi, oznaczonej w planie miejscowym symbolem 3KDL wraz z likwidacją, przebudową, budową i zabezpieczeniem infrastruktury technicznej, nawierzchniami utwardzonymi, elementami zieleń oraz budowa obiektu handlowo-usługowego wraz z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną, stacją transformatorową, zbiornikiem wody p-poż., instalacjami zewnętrznymi, placem parkingowym i manewrowym, nawierzchniami utwardzonymi, murami oporowymi, elementami zieleni i reklam oraz zjazdem nr 1 dla samochodów osobowych oraz zjazdem nr 2 dla samochodów ciężarowych”. Planowana inwestycja zlokalizowana będzie w Dzierżoniowie, w kwartale pomiędzy ul. Świdnicką, Piastowską, Osiedlem Kolorowym oraz Parkową na działkach 456, 497, 54/33, 55/64, 55/63, 55/56, 55/59 oraz 55/61, 55/53, 55/7, 55/6, 55/60, 55/66. (obręb Centrum).


2010-03-31 11:27:56
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Budowa drogi, oznaczonej w planie miejscowym symbolem 3KDL wraz z likwidacją, przebudową, budową i zabezpieczeniem infrastruktury technicznej, nawierzchniami utwardzonymi, elementami zieleń oraz budowa obiektu handlowo-usługowego wraz z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną, stacją transformatorową, zbiornikiem wody p-poż., instalacjami zewnętrznymi, placem parkingowym i manewrowym, nawierzchniami utwardzonymi, murami oporowymi, elementami zieleni i reklam oraz zjazdem nr 1 dla samochodów osobowych oraz zjazdem nr 2 dla samochodów ciężarowych”. Planowana inwestycja zlokalizowana będzie w Dzierżoniowie, w kwartale pomiędzy ul. Świdnicką, Piastowską, Osiedlem Kolorowym oraz Parkową na działkach 456, 497, 54/33, 55/64, 55/63, 55/56, 55/59 oraz 55/61, 55/53, 55/7, 55/6, 55/60, 55/66. (obręb Centrum).


2010-03-03 12:14:16