KONTROLE ZEWNĘTRZNE PRZEPROWADZONE W 2014 ROKU 

 

 


1.

Zakres kontroli: Kontrola w zakresie finansowania przez gminy przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz wykonywania przez te placówki niektórych zadań w zakresie kształcenia wychowania i opieki.

Organ prowadzący kontrolę: Najwyższa Izba Kontroli

Termin: 18.12.2013r.-31.01.2014r.

Zapisy: DokumentWystąpienie pokontrolne (3.8 MB)

              DokumentInformacja o realizacji wniosków pokontrolnych (1.8 MB)

 

2.

Zakres kontroli: Kontrola zgodności przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych- w zakresie przetwarzania danych osobowych utrwalonych przy uzyciu elektronicznych urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk znajdujacych się na terenie UMD (minotoring zewnętrzny i wewnętzny budynku Urzędu i terenu przyległego).

Organ prowadzący kontrolę: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Termin: 4.02.2014r.-6.02.2014r. 

 

3.

Zakres kontroli: Kontrola realizacji projektu "Zagospodarowanie i modernizacja Tergowiska Miejskiego w Dzierżoniowie- weryfikacja danych zawartych we wniosku o przyznanie pomocy/ wniosku o płatność i ich załącznikach, poprawności realizacji operacji oraz zobowiązań podmiotu kontrolowanego wynikających z podpisanej umowy przyznania pomocy lub decyzji administracyjnej.

Organ prowadzący kontrolę: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Termin: 22.01.2014r.

Zapisy: DokumentRaport z czynności kontrolnych (1.4 MB)

 

4.

Zakres kontroli: Kompleksowa kontrola gospodarki finansowej i zamówień publiznych Miasta Dzierżoniów.

Organ prowadzący kontrolę: Regionalna Izba Obrachunkowa

Termin: 4.08.2014r.-8.10.2014r.

Zapisy: DokumentWnioski pokontrolne (4.4 MB)

           DokumentOdpowiedź na zalecenia (2.3 MB)

 

5.

Zakres kontroli: Kontrola w zakresie spisu wyborców w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 25 maja 2014r.

Organ prowadzący kontrolę: Krajowe Biuro Wyborcze

Termin: 14.05.2014r.

Zapisy: DokumentProtokół (469.6 KB)

 

6.

Zakres kontroli: Kontrola w zakresie wdrażania wybranych wymagan dotyczących systemowteleinformatycznych, wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz Krajowych Ram Interoperacyjności

Organ prowadzący kontrolę:Najwyższa Izba Kontroli

Termin: 31.05.- 30.07.2014r.

 

 


Liczba odwiedzin : 732
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta w Dzierżoniowie
Osoba wprowadzająca informację : Katarzyna Droszczak
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Grochowina
Czas wytworzenia: 2015-03-12 10:12:24
Czas publikacji: 2017-06-01 11:23:13
Data przeniesienia do archiwum: Brak