Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
10/10 wniosek - Wniosek w spawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: „Uruchomienie produkcji peletu z biomasy w firmie DCEO”.

10/10 wniosek - Wniosek w spawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: „Uruchomienie produkcji peletu z biomasy w firmie DCEO”. Zakres przedsięwzięcia obejmuje budowę hali produkcyjnej o powierzchni około 1250m2, w której produkowany będzie z biomasy pelet (granulat). Miejscem planowanego przedsięwzięcia są działki nr 81/10, 81/12, 81/8, 81/13 obręb Przedmieście przy ul. Cichej w Dzierżoniowie. Wnioskodawca: Dolnośląskie Centrum Energii Odnawialnej – . Cicha 14, 58-200 Dzierżoniów.

2018-05-21 15:39:37
4/10 wniosek - Wniosek w spawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu produkującego przekładki tekturowe typu „plaster miodu”. Planowane miejsce realizacji przedsięwzięcia ul. Strefowa w Dzierżoniowie (działki 98/10, 99/7, 100/7, 102/12 obszar Zachód).

4/10 wniosek - Wniosek w spawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu produkującego przekładki tekturowe typu „plaster miodu”. Planowane miejsce realizacji przedsięwzięcia ul. Strefowa w Dzierżoniowie (działki 98/10, 99/7, 100/7, 102/12 obszar Zachód).Wnioskodawca: Inwestor – HMP S.A. ul. Okszowska 27, 22-100 Chełm.

2018-05-21 14:48:53
13/10 wniosek - Wniosek w spawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie oraz zmianie sposobu użytkowania budynku byłej hali produkcyjnej na obiekt o funkcji usługowej – serwis samochodowy wraz zapleczem socjalnym i biurowym oraz sklepem motoryzacyjnym wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą (przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie działki nr 58/21 obręb centrum przy ul. Parkowej w Dzierżoniowie - teren byłych zakładów DEFKA).

13/10 wniosek - Wniosek w spawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie oraz zmianie sposobu użytkowania budynku byłej hali produkcyjnej na obiekt o funkcji usługowej – serwis samochodowy wraz zapleczem socjalnym i biurowym oraz sklepem motoryzacyjnym wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą (przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie działki nr 58/21 obręb centrum przy ul. Parkowej w Dzierżoniowie - teren byłych zakładów DEFKA).

2018-05-21 14:46:36
15/10 wniosek - Wniosek w spawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu lewo i prawo skrętów na ul. Batalionów Chłopskich w Dzierżoniowie.

15/10 wniosek - Wniosek w spawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu lewo i prawo skrętów na ul. Batalionów Chłopskich w Dzierżoniowie.
2010-12-15 13:32:09
14/10 wniosek - Wniosek w spawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia. Zakres przedsięwzięcia obejmuje budowę hali magazynowej przeznaczonej na składowanie surowców i wyrobów gotowych, przeniesienie istniejącej wiaty w nowe miejsce na terenie działki inwestora, wykonanie utwardzonej nawierzchni drogowej, wykonanie sieci infrastruktury technicznej. Miejscem planowanego przedsięwzięcia są działki 148/6, 149/5, 150/1, 151/1, 152/1 obręb Zachód przy ul. Pieszyckiej 3 w Dzierżoniowie.

14/10 wniosek - Wniosek w spawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia. Zakres przedsięwzięcia obejmuje budowę hali magazynowej przeznaczonej na składowanie surowców i wyrobów gotowych, przeniesienie istniejącej wiaty w nowe miejsce na terenie działki inwestora, wykonanie utwardzonej nawierzchni drogowej, wykonanie sieci infrastruktury technicznej. Miejscem planowanego przedsięwzięcia są działki 148/6, 149/5, 150/1, 151/1, 152/1 obręb Zachód przy ul. Pieszyckiej 3 w Dzierżoniowie.
2010-12-15 13:23:07
12/10 wniosek - Wniosek w sprawie wydania opinii dotyczącej budowy stacji bazowej telefonii komórkowej przy ul. Piastowskiej w Dzierżoniowie.

12/10 wniosek - Wniosek w sprawie wydania opinii dotyczącej budowy stacji bazowej telefonii komórkowej przy ul. Piastowskiej w Dzierżoniowie.
2010-12-15 13:08:57
Wniosek w spawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu punktu skupu złomu w tym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

11/10 wniosek - Wniosek w spawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu punktu skupu złomu w tym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Miejscem planowanego przedsięwzięcia jest działka nr 37/17 obręb Zatorze przy ul. Kilińskiego w Dzierżoniowie.
2010-09-20 08:38:58
9/10 wniosek - Wniosek w spawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa zakładu SYSTEM POLYOL FACILITY”. Przedsięwzięcie dotyczy budowy zakładu produkującego poliole (alkohole wielohydroksylowe) – produkcja oparta będzie wyłącznie na mieszaniu półfabrykatów. Zakład zlokalizowany będzie przy ul. Strefowej 16 w Dzierżoniowie – działka nr 183/3 obręb Zachód.

9/10 wniosek - Wniosek w spawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa zakładu SYSTEM POLYOL FACILITY”. Przedsięwzięcie dotyczy budowy zakładu produkującego poliole (alkohole wielohydroksylowe) – produkcja oparta będzie wyłącznie na mieszaniu półfabrykatów. Zakład zlokalizowany będzie przy ul. Strefowej 16 w Dzierżoniowie – działka nr 183/3 obręb Zachód. Wnioskodawca: Pełnomocnik Przemysław Lewicki, Inwestor – SKC EURODISPLAY Sp. z o.o. (Ul. Strefowa 16, 58-200 Dzierżoniów.
2010-05-04 12:42:18
8/10 wniosek - Wniosek w spawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa Parku Przemysłowego w Dzierżoniowie”. Przedsięwzięcie dotyczy budowy obiektu produkcyjno-magazynowego wraz z częścią administracyjno – socjalną i infrastrukturą techniczną w Obszarze Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Dzierżoniów na części działek nr 55/2, 56/2 obręb Zachód przy ul. Strefowej. Pełnomocnik - Jerzy Jakimiec (Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Słowackiego 20B, 58-300 Wałbrzych). Inwestor – INVEST-PARK DEVELOPMENT Sp. z o.o. ul. Uczniowska 21, 58-306 Wałbrzych

8/10 wniosek - Wniosek w spawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa Parku Przemysłowego w Dzierżoniowie”. Przedsięwzięcie dotyczy budowy obiektu produkcyjno-magazynowego wraz z częścią administracyjno – socjalną i infrastrukturą techniczną w Obszarze Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Dzierżoniów na części działek nr 55/2, 56/2 obręb Zachód przy ul. Strefowej. Pełnomocnik - Jerzy Jakimiec (Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Słowackiego 20B, 58-300 Wałbrzych). Inwestor – INVEST-PARK DEVELOPMENT Sp. z o.o. ul. Uczniowska 21, 58-306 Wałbrzych
2010-04-21 16:02:21
7/10 wniosek - Wniosek w spawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: „Rozbudowa istniejącego zakładu produkcyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanego przy ul. Strefowej 8 w Dzierżoniowie” (działki nr 81, 82/4, 82/7, 83, 84, 85, 86, 92/2, 95/3, 97/2, 98/5, 98/8 obręb Zachód).

7/10 wniosek - Wniosek w spawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: „Rozbudowa istniejącego zakładu produkcyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanego przy ul. Strefowej 8 w Dzierżoniowie” (działki nr 81, 82/4, 82/7, 83, 84, 85, 86, 92/2, 95/3, 97/2, 98/5, 98/8 obręb Zachód). Pełnomocnik - Anna Kadyła – Zielińska, PM Group Polska Sp. z o.o. ul. Klecińska 125, 54-424 Wrocław, Inwestor – Harris Calorific International Sp. z o.o. ul. Strefowa 8, 58-200 Dzierżoniów
2010-03-10 14:05:16