Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Nr XXXVII/261/13 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2013 rok

 
2013-06-26 13:38:57
Nr XXXVII/260/13 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz planu publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miejską Dzierżoniów oraz granic ich obwodów

 
2013-06-26 13:37:13
Nr XXXVII/259/13 w sprawie udzielenia Powiatowi Dzierżoniowskiemu pomocy rzeczowej w postaci 15 szt. sprzętu medycznego

 
2013-06-26 13:36:19
Nr XXXVII/258/13 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania

 
2013-06-26 13:35:09
Nr XXXVII/257/13 w sprawie wyrażenia zgody na objęcie akcji spółki Agencji Rozwoju Regionalnego "AGROREG" S.A. w Nowej Rudzie

 
2013-06-26 13:34:10
Nr XXXVII/256/13 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania mieniem Miasta

 
2013-06-26 13:33:07
Nr XXXVII/255/13 zmieniająca uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w Dzierżoniowie ograniczonego ulicami: Batalionów Chłopskich, Wierzbową, Żeromskiego i byłą bocznicą kolejową

 
2013-06-26 13:31:52
Nr XXXVII/254/13 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego w rejonie ulic Kilińskiego, Ciepłowniczej i Pieszyckiej w Dzierżoniowie

 
2013-06-26 13:30:40
Nr XXXVII/253/13 w sprawie uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Dzierżoniowa

 
2013-06-26 13:29:20
Nr XXXVII/252/13 w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zdania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

 
2013-06-26 13:26:56