Skład osobowy i zakres działania Komisji Edukacji i Spraw Społecznych VIII kadencji Rady 

 
 

Komisja Edukacji i Spraw Społecznych

Skład komisji:

  1. Sebastian Maniak - przewodniczący komisji
  2. Marcin Rak - zastępca przewodniczącego
  3. Irena Bukalska
  4. Maciej Kiesewetter
  5. Jarosław Kresa
  6. Jarosław Perlak
  7. Mirosław Piorun

Do zakresu działania Komisji Edukacji i Spraw Społecznych należą sprawy:

1) edukacji publicznej (szkoły, przedszkola, placówki oświatowo-wychowawcze),

2) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,

3) kultywowania tradycji lokalnej,

4) ochrony zdrowia,

5) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,

6) zabezpieczenia potrzeb osób starszych,

7) zabezpieczenia potrzeb osób niepełnosprawnych oraz ich rehabilitacji,

8) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,

9) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,

10) współpraca z organizacjami pozarządowymi.

 

Liczba odwiedzin : 78
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta w Dzierżoniowie
Osoba wprowadzająca informację : Beata Kozak
Osoba odpowiedzialna za informację : Agnieszka Janas
Czas wytworzenia: 2018-12-03 09:40:48
Czas publikacji: 2018-12-06 08:27:54
Data przeniesienia do archiwum: 2023-10-21