Ogłoszenia 

 
 

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa w Powiecie Dzierżoniowskim

Informacja o możliwości uzyskania bezpłatnej porady prawnej, udzielanej w ramach Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej przez Powiat Dzierżoniowski 

 

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych - "Strategia Rozwoju Sudety 2030"

 

Ogłoszenie o licytacjach

 

Obwieszczenia i zawiadomienia w z zakresu prowadzonych postępowań administracyjnych związanych z wydawaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Ogłoszenia dotyczące wydanych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Obwieszczenia, zawiadomienia i komunikaty z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodno-ściekowej oraz czystości i porządku  – Wydział Inżynierii Miejskiej

 

Ogłoszenia o przetargach

 

Ogłoszenia o zamówieniach publicznych

 

Ogłoszenia dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego

 

 

 

Załączniki

Obwieszczenie Burmistrza Dzierżoniowa z dnia 7.08.2018 r.

Data: 2018-08-07 14:25:57 Rozmiar: 288.75k Format: .pdf Pobierz

Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Wody Polskie w Legnicy

Zawiadomienie nr WR.ZUZ.1.421.380.2018.EB z dnia 4.03.2019

2019-03-08 13:20:52
Informacja Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15.02.2019r.

Informacja o przystąpieniu do opracowywania projaktu uchwały w sprawie aktualizacji programu ochrony powietrza dla województawa dolnośląskiego, którego integralna część stanowić będzie plan działań krótkoterminowych

2019-02-25 13:33:44
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 14.02.2019r.dot.budowy gazociągu niskiego ciśnienia (MOPO01-MPa PE DE 315 ul. Klilińskiego w Dzierżoniowie

2019-02-19 11:00:53
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 11.02.2019 Wody Polskie

2019-02-15 12:37:37
Informacja o przyjęciu Programu ochrony środowiska przed hałasem dla wojewodztwa dolnośląskiego

2019-01-31 13:00:10
Zawiadomienie

Zawiadomienie nr WR.ZUZ.421.263.2018.AK Z DNIA 9.11.2018 -Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zawiadamia o wszczec iu postępowania administracyjnegoi w sprawie ws udzielenia pozwolenia wodnoprawmego na wykonanieurządzenia wodnego w miejscowości Ostroszowice g.Dzierzoniów

2018-11-14 09:35:26
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 26.10.2018

Obwieszczenie Wojewody Dolnoślaskiego z dnia 26.10.2018 nr IF-PP-746.2018.WJ -zawiadomienie o wydaniu deczyzji nr I-P-53/18 ws ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej DN 315 z rur PE pod linią kolejową, na działce nr 60, AM-2, obr.Zachód w Dzierzoniowie, w granicach terenów zamknietych

2018-11-01 12:52:36
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego przez PGW -Wody Polskie Zarząd Zlewni w Legnicy

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj.przebudowę rowu na dz.244/5 obr.Zatorze w Dzierżoniowie -sprawa znak:WR.ZUZ.1.421.275.2018.AG

2018-10-25 08:54:43
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 10 września 2018r.

Obwieszczenie Wojewody Dolnoślaskiego z dnia 10.09.2018r. nr IF-PP.746.48.2018.WJ -Zawiadomienie o wszczęciu postrępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej na działce nr 60, AM-2, obręb 0005, Zachód w Dzieżzoniowie

2018-09-17 10:29:52
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja o wszczeciu postępowania administrayjnego przez PGW Wody Polskie ws wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj.przekroczenia gazociągiem pod dnem rzeki Piława w Piławie Dolnej

2018-09-03 12:07:03
Liczba odwiedzin : 6003
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta w Dzierżoniowie
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Górczyńska
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Grochowina
Czas wytworzenia: 2017-10-31 14:43:57
Czas publikacji: 2019-02-14 07:53:57
Data przeniesienia do archiwum: Brak