Ogłoszenia 

 

 

Informacja o możliwości uzyskania bezpłatnej porady prawnej, udzielanej w ramach Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej przez Powiat Dzierżoniowski 

 

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych - "Strategia Rozwoju Sudety 2030"

 

Ogłoszenie o licytacjach

 

Obwieszczenia i zawiadomienia w z zakresu prowadzonych postępowań administracyjnych związanych z wydawaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Ogłoszenia dotyczące wydanych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Obwieszczenia, zawiadomienia i komunikaty z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodno-ściekowej oraz czystości i porządku  – Wydział Inżynierii Miejskiej

 

Ogłoszenia o przetargach

 

Ogłoszenia o zamówieniach publicznych

 

Ogłoszenia dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego

 

 

 

Załączniki

Obwieszczenie Burmistrza Dzierżoniowa z dnia 7.08.2018 r.

Data: 2018-08-07 14:25:57 Rozmiar: 288.75k Format: .pdf Pobierz

Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Zawiadomienie

Zawiadomienie nr WR.ZUZ.421.263.2018.AK Z DNIA 9.11.2018 -Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zawiadamia o wszczec iu postępowania administracyjnegoi w sprawie ws udzielenia pozwolenia wodnoprawmego na wykonanieurządzenia wodnego w miejscowości Ostroszowice g.Dzierzoniów

2018-11-14 09:35:26
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 26.10.2018

Obwieszczenie Wojewody Dolnoślaskiego z dnia 26.10.2018 nr IF-PP-746.2018.WJ -zawiadomienie o wydaniu deczyzji nr I-P-53/18 ws ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej DN 315 z rur PE pod linią kolejową, na działce nr 60, AM-2, obr.Zachód w Dzierzoniowie, w granicach terenów zamknietych

2018-11-01 12:52:36
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego przez PGW -Wody Polskie Zarząd Zlewni w Legnicy

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj.przebudowę rowu na dz.244/5 obr.Zatorze w Dzierżoniowie -sprawa znak:WR.ZUZ.1.421.275.2018.AG

2018-10-25 08:54:43
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 10 września 2018r.

Obwieszczenie Wojewody Dolnoślaskiego z dnia 10.09.2018r. nr IF-PP.746.48.2018.WJ -Zawiadomienie o wszczęciu postrępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej na działce nr 60, AM-2, obręb 0005, Zachód w Dzieżzoniowie

2018-09-17 10:29:52
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja o wszczeciu postępowania administrayjnego przez PGW Wody Polskie ws wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj.przekroczenia gazociągiem pod dnem rzeki Piława w Piławie Dolnej

2018-09-03 12:07:03
Informacja Urzędu Marszałkowskiego we QWrocławiu

Informacja o przyjęciu przez Zarząd Województwa Dolnoślaskiego  uchwała nr 5907/V/18 z dnia 28.08.2018r. projektu Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa dolnośląskiego dla dróg wojewódzkich i dróg głownych na terenie miasta Jelenia Góera, po których przejeżdża ponad 3 mln pojazdów rocznie oraz linii kolejowych, po których przejeżdża ponad 30 tys.pociagów rocznie i rozpoczęciu konsulatcji społecznych do w/w projektu (19.09.2018r.)

2018-08-30 11:17:42
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zawiadomienie NR WR.ZUZ.1.174.2018.AK o  wszczęciu postępowania administracyjnego przez  Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Legnicy w sprawie wydania dla: METALIS Polska Sp.z o.o. ul. Sterfowa 6 w Dzierżoniowie pozwolenia wodnoprawnego na:korzystanie z usług wodnych w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu zakładu do rowu melioracyjnego R-EI,stanowiącego dz.nr 98/2 obręb Zachód,gm.Dzierżoniów.

2018-08-22 12:47:54
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego nr WR.ZUZ.1.421.149.2018.HP przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Legnicy na wniosek  PHU JUMAR Biurao Projektów s.c w Dzierżoniowie w sprawie pozwolenia wodnoprawnego

2018-08-20 14:29:03
Informacja Zarzadu Województwa Dolnośląskiego

Informacja o przystąpieniu do opracowania projektu uchwały w sprawie Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa dolnośląskiegoi dla dróg wojewódzkich i dróg głównych na terenie miasta Jelenia Góra, po których przejeżdża ponad 3 mln pojazdów rocznie oraz linii kolejowych, po których przejeżdża ponad 30 tys.pociągów rocznie.

2018-07-16 08:21:30
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych - "Strategia Rozwoju Sudety 2030"

2018-06-15 13:51:36
Liczba odwiedzin : 5288
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta w Dzierżoniowie
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Górczyńska
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Grochowina
Czas wytworzenia: 2017-10-31 14:43:57
Czas publikacji: 2019-01-04 12:28:33
Data przeniesienia do archiwum: Brak