Wersja archiwalna

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych - "Strategia Rozwoju Sudety 2030" 

 
 

15 czerwca 2018 roku

 

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

 

Burmistrz Dzierżoniowa zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu „Strategii rozwoju społeczno – gospodarczego południowej i zachodniej części województwa dolnośląskiego na lata 2020-2030, obejmującej swoim zasięgiem subregiony Wałbrzyski i Jeleniogórski (NUTS 3) - Strategia Rozwoju Sudety 2030”.

Strategia obejmuje swoim zasięgiem 13 powiatów: bolesławiecki, dzierżoniowski, jaworski, jeleniogórski, kamiennogórski, kłodzki, lubański, lwówecki, świdnicki, wałbrzyski, ząbkowicki, złotoryjski, zgorzelecki. Do prac nad nią włączyło się ponad 100 samorządów oraz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (Centrum Badawczo-Rozwojowe Samorządu Terytorialnego). Należy podkreślić, iż wspólna Strategia jest dla nas szansą na wyrównanie dysproporcji w rozwoju społeczno-gospodarczym południowego i zachodniego obszaru Dolnego Śląska. Jest także szansą na zdobywanie środków finansowych w następnym okresie programowania funduszy europejskich.

Konsultacje prowadzone będą od 15.06.2018 roku do 13.07.2018 roku. Uwagi, propozycje i opinie do projektu „Strategii Rozwoju Sudety 2030” można zgłaszać:

lub

  • w formie papierowej – na wypełnionym formularzu, który należy dostarczyć do Urzędu Miasta w Dzierżoniowie, Rynek 1 – parter pok. 3 lub Biuro Obsługi Klienta, stanowisko „Informacja”. 

 

Osobami wyznaczonymi do kontaktów w sprawie konsultacji społecznych są pracownicy Zespołu ds. pozyskiwania środków finansowych i strategii: tel. 74 645 08 05, 74 645 08 20; Urząd Miasta w Dzierżoniowie, Wydział Rozwoju Miasta, Rynek 1, pok. 3 (parter).

 

 

Czym jest Strategia Rozwoju Sudety 2030

Dolny Śląsk jest jednym z szybciej rozwijających się regionów w Polsce i Europie. Rozwój ten nie jest równomierny. Południowa część naszego województwa, a w szczególności Przedgórze Sudeckie i Sudety, przeszły w minionych latach trudną transformację i do tej pory zmagają się z ogromnymi problemami takimi jak: trudności komunikacyjne, brak mieszkań, degradacja infrastruktury, bezrobocie, spadek liczby mieszkańców, wykluczenie społeczne. Dystans wobec szybciej rozwijających się regionów w Polsce i północy Dolnego Śląska, stale się powiększa.

11 grudnia 2017r. przedstawiciele 106 samorządów południa i południowego zachodu Dolnego Śląska podpisali we Wleniu „Deklarację Sudecką”. Wyrazili w niej wolę podjęcia wspólnych działań na rzecz poprawy warunków życia mieszkańców i szybszego rozwoju gospodarczego tej części Dolnego Śląska. Sygnatariusze deklaracji zobowiązali się do stworzenia wspólnego planu modernizacji i rozwoju subregionów wałbrzyskiego i jeleniogórskiego – Strategii Rozwoju Sudety 2030, nad którą obecnie pracujemy. Celem działań, które podejmujemy jest uzyskanie do 2030 r. istotnej poprawy w kluczowych dziedzinach wyznaczających tempo rozwoju gospodarczego i społecznego tej części Dolnego Śląska.

Opracowywana strategia określa bariery rozwojowe i obszary problemowe. Została w niej przedstawiona wizja przyszłości naszego regionu, cel główny, cele strategiczne oraz priorytety i działania strategiczne, których realizacja przybliży nas do przedstawionej wizji rozwoju.

Strategia Rozwoju Sudety 2030 jest narzędziem które pomoże w kształtowaniu polityki rozwoju społeczno-gospodarczego południa i zachodu województwa dolnośląskiego. Spełnia ona główne założenia polityki spójności Unii Europejskiej zawarte w projektach regulacji prawnych związanych z nową perspektywą budżetową po 2020 roku. Dzięki temu ułatwi ona dalsze działania w celu pozyskiwania wsparcia finansowego z różnych źródeł: unijnych, krajowych, regionalnych itp. - potrzebnego dla zrównoważonego rozwoju i likwidacji barier, które obecnie ten rozwój hamują.

 

Załączniki

"Strategia Rozwoju Sudety 2030" - projekt

Data: 2018-06-15 08:41:05 Rozmiar: 4.67M Format: .pdf Pobierz

formularz zgłaszania uwag

Data: 2018-06-15 08:41:05 Rozmiar: 722.75k Format: .pdf Pobierz

ogłoszenie o konsultacjach

Data: 2018-06-15 08:41:05 Rozmiar: 323.82k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 210
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta w Dzierżoniowie
Osoba wprowadzająca informację : Paulina Sierżant
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Wrotyńska
Czas wytworzenia: 2018-06-15 08:24:41
Czas publikacji: 2018-06-15 13:51:36
Data przeniesienia do archiwum: 2018-07-14