Ogłoszenie o licytacji z dnia 13 czerwca 2018r.  

 
 

 

 

ZARZĄDZENIE Nr 345/2018

BURMISTRZA DZIERŻONIOWA

z dnia 13 czerwca 2018 roku

 

 

w sprawie ogłoszenia II licytacji (ustnej) na sprzedaż samochodu osobowego marki SKODA SUPERB

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2018r. 994 z późn. zm.) oraz § 9 Regulaminu gospodarowania składnikami majątku ruchomego stanowiącego własność Urzędu Miasta i Gminy Miejskiej Dzierżoniów wprowadzonego Zarządzeniem Nr 657/2013 Burmistrza Dzierżoniowa z dnia 12 listopada 2013r. oraz zmienionego Zarządzeniem Nr 335/2018 Burmistrza Dzierżoniowa z dnia 7 czerwca 2018r. zarządza się, co następuje:

 

§1

 

1. Przeznacza się na sprzedaż w trybie licytacji samochód osobowy marki SKODA SUPERB, 1.8 TSI, rok produkcji 2010, o nr rejestracyjnym DDZ6P75, będący środkiem trwałym Gminy Miejskiej Dzierżoniów - Urzędu Miasta w Dzierżoniowie.

2. Ogłoszenie o licytacji, stanowi załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

3.Wzór umowy sprzedaży, stanowi załącznik Nr 2 do Zarządzenia.

 

§2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

 

§3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 13 czerwca 2018 roku.

 

 

Załączniki

ogłoszenie II licytacja.odt

Data: 2018-06-13 12:35:56 Rozmiar: 25k Format: .odt Pobierz

wzor umowy.odt

Data: 2018-06-13 12:35:56 Rozmiar: 24k Format: .odt Pobierz

ogłoszenie o wyniku BIP.odt

Data: 2018-07-23 11:00:26 Rozmiar: 15.68k Format: .odt Pobierz
Liczba odwiedzin : 302
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta w Dzierżoniowie
Osoba wprowadzająca informację : Katarzyna Droszczak
Osoba odpowiedzialna za informację : Beker Anna
Czas wytworzenia: 2018-06-13 08:00:00
Czas publikacji: 2018-07-23 11:02:42
Data przeniesienia do archiwum: Brak