Konta bankowe 

 
 

Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie ul. Daszyńskiego 24, 58-200 Dzierżoniów

I. 34 9527 0007 0046 7773 2000 0002
na ww. konto dokonuje się wpłat za wszelkie opłaty i podatki lokalne,
np. podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek od środków transportu, opłata skarbowa i inne opłaty.

II. 23 9527 0007 0046 7773 2000 0006
na ww. konto dokonuje się wpłat dotyczących zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Dzierżoniów, m.in.: czynsze najmu za komunalne lokale mieszkalne i użytkowe, za garaże i pomieszczenia gospodarcze, wszelkie opłaty za media dostarczane do tych lokali oraz wpływy z pożytków innych niż ww. uzyskiwane z budynków komunalnych.

III. 87 9527 0007 0050 9864 2000 0003
na ww. konto dokonuje się wpłat z tytułu egzekucji zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego.

IV. 50 9527 0007 0046 7773 2000 0005

na ww. konto dokonuje się wpłat z tytułu wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Wpłaty za granicą:

Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie,  58-200 Dzierżoniów, ul. Daszyńskiego 24
SWIFT Banku: GBWCPLPP
IBAN: PL34 9527 0007 0046 7773 2000 0002
Bank: SGB-Bank S.A. Poznań (nazwa Banku Zrzeszającego)

 

 

 
Liczba odwiedzin : 8388
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta w Dzierżoniowie
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Górczyńska
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Grochowina
Czas wytworzenia: 2016-06-01 09:14:16
Czas publikacji: 2016-06-09 11:38:46
Data przeniesienia do archiwum: Brak