Kierownictwo urzędu 

 
 

Burmistrz Dzierżoniowa: Dariusz Kucharski

Zastępca Burmistrza: Dorota Pieszczuch

Sekretarz Gminy: Anna Grochowina

Skarbnik Gminy: Teresa Adamowicz

Przewodniczący Rady Miejskiej: Andrzej Darakiewicz

 

Przyjęcia Mieszkańców w ramach skarg i wniosków:

Burmistrz Miasta:

- wtorki w godz. 13.30 – 16.30

Z-ca Burmistrza:

– wtorki w godz. 13.30 -16.30

Kierownicy przyjmują w godzinach pracy po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.
 

 
Liczba odwiedzin : 2109
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta w Dzierżoniowie
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Górczyńska
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Grochowina
Czas wytworzenia: 2016-06-01 08:29:12
Czas publikacji: 2019-02-12 10:25:31
Data przeniesienia do archiwum: Brak