Kierownictwo urzędu 

 

 

Burmistrz Dzierżoniowa: Dariusz Kucharski

Zastępca Burmistrza: Andrzej Bolisęga

Sekretarz Gminy: Anna Grochowina

Skarbnik Gminy: Teresa Adamowicz

Przewodniczący Rady Miejskiej: Mirosław Piorun

 

Przyjęcia Mieszkańców w ramach skarg i wniosków:

Burmistrz Miasta:

- wtorki w godz. 14.00 – 16.30

Z-ca Burmistrza:

– piątki w godz. 13.30 -15.00

Kierownicy przyjmują w godzinach pracy po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.
 

 

Liczba odwiedzin : 1941
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta w Dzierżoniowie
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Górczyńska
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Grochowina
Czas wytworzenia: 2016-06-01 08:29:12
Czas publikacji: 2018-04-17 15:05:08
Data przeniesienia do archiwum: Brak