Informacje podstawowe 

 

 

Archiwum BIP do dnia 04.02.2013 - http://bip.arch.um.dzierzoniow.pl/

Spis telefonów

Przyjęcia Mieszkańców w ramach skarg i wniosków:

Burmistrz Miasta:

- wtorki w godz. 14.00 – 16.30

Z-ca Burmistrza:

– piątki w godz. 13.30 -15.00

Kierownicy przyjmują w godzinach pracy po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.
 

                  URZĄD MIASTA W DZIERŻONIOWIE   GMINA MIEJSKA DZIERŻONIÓW  
NIP 882-18-73-762 882-10-00-034
REGON 000526021 890717830

 

Informujemy, że od dnia 01.01.2015r. obowiązują nowe konta bankowe:
Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie ul. Daszyńskiego 24, 58-200 Dzierżoniów

I. 34 9527 0007 0046 7773 2000 0002
na ww. konto dokonuje się wpłat za wszelkie opłaty i podatki lokalne,
np. podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek od środków transportu, opłata skarbowa i inne opłaty.

II. 23 9527 0007 0046 7773 2000 0006
na ww. konto dokonuje się wpłat dotyczących zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Dzierżoniów, m.in.: czynsze najmu za komunalne lokale mieszkalne i użytkowe, za garaże                i pomieszczenia gospodarcze, wszelkie opłaty za media dostarczane do tych lokali oraz wpływy z pożytków innych niż ww. uzyskiwane z budynków komunalnych.

III. 87 9527 0007 0050 9864 2000 0003
na ww. konto dokonuje się wpłat z tytułu egzekucji zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego.

Wpłaty za granicą:

Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie,  58-200 Dzierżoniów, ul. Daszyńskiego 24
SWIFT Banku: GBWCPLPP
IBAN: PL34 9527 0007 0046 7773 2000 0002
Bank: SGB-Bank S.A. Poznań (nazwa Banku Zrzeszającego)

 

Do wnoszenia spraw i wniosków drogą elektroniczną służy specjalne konto zamieszczone na platformie ePUAP:

Link do elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP

Nazwa skrytki:  /axtu16y71b/skrytka
 

Informujemy że: Utrzymaniem systemu ePUAP zajmuje się Centrum Projektów Informatycznych, zgłoszenia dotyczące problemów w funkcjonowaniu systemu należy zgłaszać telefonicznie lub mailowo:

 

Telefon: (022) 315 20 30 - czynny w dni robocze, godz. 8:00 – 16:00

 

Adres e-mail: epuap-pomoc@cpi.gov.pl

 

W celu ułatwienia weryfikacji i szybszego rozwiązania problemu w zgłoszeniu (e-mailowym) należy podać następujące informacje:

 

1. Dane kontaktowe (instytucja, adres e-mail, nr telefonu).

 

2. Nazwa systemu operacyjnego i jego wersja.

 

3. Nazwa przeglądarki internetowej: wersja oraz ustawienia językowe.

 

4. Czas wystąpienia błędu: data, godzina.

 

5. Miejsce wystąpienia błędu: na jakim oknie/portlecie/formatce wystąpił błąd: (np. Moje konto, Moje dokumenty, Katalog usług, Repozytorium wzorów itp.)

 

6. Szczegółowy opis sytuacji, która powoduje wygenerowanie błędu (w krokach) np.: Zalogowałem się do systemu. Przechodzę do obszaru „Moje konto”. W zakładce „Moje dokumenty”…

 

Liczba odwiedzin : 2710
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta w Dzierżoniowie
Osoba wprowadzająca informację : Rafał Szymczak
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Grochowina
Czas wytworzenia: 2013-01-21 09:47:56
Czas publikacji: 2015-05-20 08:42:19
Data przeniesienia do archiwum : Brak