logo

Urząd Miasta w Dzierżoniowie

Drukuj
Drukuj zawartość strony
Wyślij do znajomego
Wyślij link do artykułu
Wersja strony dla przeglądarki tekstowej
Wersja strony dla przeglądarki tekstowej
Kontrast
Wersja strony z dużym kontrastem
Standardowy kontrast
Zwiększ czcionke
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionke
Zmniejsz czcionkę
RSS
Kanał RSS
Wersja archiwalna
Przetarg na sprzedaż działki niezabudowanej wraz z udziałem 1/3 w działce dojazdowej położonej w Dzierżoniowie, obręb Nowe Miasto, KW 16 234
 

Ogłoszenie nr 17/2013/PN


Burmistrz Dzierżoniowa
zaprasza do publicznego przetargu ustnego nieograniczonego
na sprzedaż działki niezabudowanej wraz z udziałem 1/3 w działce dojazdowej
położonej w Dzierżoniowie, w obrębie Nowe Miasto, KW 16 234


Nr działki

Powierzchnia [m²]

Cena wywoławcza netto [zł.]

Wysokość wadium

Godzina przetargu

104/3

39

35 000,00

3 500,00

10:45


• Cena nieruchomości obejmuje działkę wraz z udziałem 1/3 w działce 104/7 obręb Nowe Miasto o pow. 45,33 m² stanowiącej dojazd.

Przeznaczenie działki ................................................... teren zabudowy usługowej
Termin przetargu .......................................................... 10.04.2013 r.
Miejsce przetargu ......................................................... sala nr 14 Urzędu Miasta Dzierżoniowa (I piętro)
Wadium ........................................................................... należy wpłacić na konto Urzędu Miasta nr 69 1090 2301 0000 0001 0075 0203 Bank Zachodni WBK S. A. I o/Dzierżoniów do dnia 5.04.2013 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta.


- Termin przeprowadzenia poprzednich przetargów - 29.08.2012 r., 14.11.2012 r., 16.01.2013 r.
- Należność za nieruchomość uzyskaną w drodze przetargu, po odliczeniu wadium, należy uiścić w na konto Urzędu Miasta Nr 15 1090 2301 0000 0001 0073 6722 Bank Zachodni WBK S.A. I o/Dzierżoniów w ciągu 30 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
- Dowód wniesienia wadium oraz dokument potwierdzający możliwość występowania oferenta w przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przez uczestnika przetargu, przed otwarciem przetargu.
- W przypadku uchylenia się oferenta, który wygrał przetarg od zawarcia umowy notarialnej w terminie 30 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu, wadium przepada na rzecz Gminy Miejskiej Dzierżoniów.
- Oferent może zapoznać się z regulaminem przetargu dostępnym w Biurze Obsługi Klienta -stanowisko E lub na stronie internetowej http://bip.um.dzierzoniow.pl.
- Na terenie sprzedawanej działki obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W planie zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona jest pod zabudowę usługową.
- Na terenie nieruchomości znajdują się pojedyncze nasadzenia ( krzew i drzewo). Ewentualny koszt usunięcia nasadzeń należeć będzie do przyszłego nabywcy. Przed przystąpieniem do przetargu oferent winien zapoznać się z uzbrojeniem terenu, jego obecnym zagospodarowaniem oraz zapisami planu zagospodarowania przestrzennego.
- Wykonanie drogi wewnętrznej na terenie działki nr 104/7 obręb Nowe Miasto odbędzie się na koszt i staraniem współwłaścicieli przedmiotowej działki.
- W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym w wykazie nieruchomości przeznaczonych do zbycia, nie wpłynęły żadne wnioski od osób, którym przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)
- Koszty notarialne i sądowe nabycia w/w nieruchomości ponosi oferent.
- Do wylicytowanej ceny sprzedaży doliczony zostanie należny podatek VAT w wysokości 23%.
- Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta - Biuro Obsługi Klienta stanowisko E, tel. 74 645-08-70, informacje o przetargu znajdują się również na stronie internetowej http://bip.um.dzierzoniow.pl.
- Zastrzega się możliwość odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.   

                                                                                                              Marek Piorun
                                                                                                              Burmistrz Dzierżoniowa

Dzierżoniów, 22 luty 2013 r.
 

Ilość odwiedzin874
Osoba wprowadzająca informacjęJan Lor
Osoba wprowadzająca informację
Kontakt: 74 645 08 74
Opis: Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Osoba odpowiedzialna za informacjęJacek Jabrzyk
Czas wytworzenia2013-02-25 09:14:05
Czas publikacji2013-02-25 09:14:05
Ostatnia zmiana2013-04-04 13:59:10
Data przeniesienia do archiwum2013-04-11
Pokaż rejestr zmian


Urząd Miasta w Dzierżoniowie
ul. Rynek 1, 58-200 Dzierżoniów
Tel. 74 6450800
fax 74 6415530
loading...
Proszę czekać...